Kategori Arşivleri: Tarih

1543’te Ayıntap’ta Mahalleler

Osmanlı Devleti’nde mahalle şehir idaresinde en küçük idari birim durumundadır. Tahrir defterlerine göre 1536 yılında 34, 1543 yılında 29, 1574 yılında ise 21 mahalle vardır. 131 Nolu Ayıntap Şer’iyye Sicilinde geçen mahalle isimleri şunlardır: 1. Cabi Mahallesi 2. Tarla-i Cedid Mahallesi 3. Ehl-i Cefa Mahallesi 4. Tarla-i Atik Mahallesi 5. Yenhi (Yahni) Mahallesi 6. Tube […]

Alman Max Von Oppenheim’den Aintab resimleri

Alman Arkeolog Max Von Oppenheim 1899 da bu civara gelmi?.Kargam??’taki hitit ?ehrinde kaz? yapm??. Almanya’ya salm??. Sonrada ?ngilizler 1911 de kazm??, British Museum’a salm??lar. Onlar gitmi?, sonra Frans?zlar Antep Harbinde kaz? yap?p birka� par�a da Louvre’a yollam??lar. S?n?r �izilirken bu ?ehrin bir k?sm? Suriye topraklar?nda kalm??t?r.� � � � � � � � � � […]

XVI. Asırda Ayntâb Şehri ve Ermeniler/ Prof. Dr. Bilgehan Pamuk

… Ayntâb Şehri’ndeki Ermeniler toplumu, XVI. yüzyıllarda uyum ve huzur içerisinde hayat sürmüşlerdi. Günlük hayatta dinî farklılıklarının dışında herhangi bir ayrıma tutulmamışlardı. Ermeniler, Türk gelenek ve göreneklerini o denli benimsemişlerdi ki yabancılar tarafından Hıristiyan Türkler olarak kabul görmüşlerdi. Şehir yaşantısına katkıları olan Ermeniler, ticarî hayatta esnaf örgütlenmesine dâhil edildikleri gibi Türklerle birlikte dayanışma içerisinde faaliyet […]

Antep’te Bir Misyoner Üniversitesi: Merkezi Türkiye Koleji / Faruk TAŞKIN

Amerikan Board’ın Türkiye sınırları içerisinde kurduğu kolejlerden birisi Gaziantep’teki Merkezi Türkiye Koleji’dir. Ermeni ileri gelenlerinin de talebiyle 1876 yılında kurulan bu okul, hazırlık, tıp ve bilimler bölümü olmak üzere üç bölümden oluşmaktaydı. Osmanlı hükümetinin 1914 yılında üniversite olarak da kabul ettiği bu kolejden birçok doktor, eczacı, diş hekimi, öğretmen, mühendis, hukukçu ve papaz yetişmiştir. Fransızların […]

Ermenistan İlk Başbakanı İtirafları (Taşnak Partisi’nin Yapacağı Bir Şey Yok / Ovanes KAÇAZNUNİ)

Elinizde bulunan kitap ne bir hikaye, ne bir roman, ne de bir kurgudur. Tam anlamıyla bir belgeseldir. 1915 Ermeni Meselesi’ne ilişkin tüm gerçekleri, dönemin önemli bir şahidinin kaleminden gözler önüne seren tarihi bir belgedir. Çalışmanın devamı için tıklayınız.

Amerikan Board’un Kuruluşu, Teşkilatlanması ve Osmanlı Devleti’nde Kurduğu Misyonlar / Doç. Dr. Ayhan ÖZTÜRK

Amerikalı misyonerlerin ilk faaliyet alanlar olan Kızılderililerden kopup dış misyonlara ilgi göstermeleri ancak 1810 da Amerikan Board un (American Board of Commissioners for Foreign Missions) kurulmasıyla olmuştur. Board Teşkilat Osmanlı Devleti’nde de misyonlar oluşturarak devleti ağ gibi sarmıştır. Osmanlı Devleti’ni Batı Türkiye Misyonu; Doğu Türkiye Misyonu ve Merkezi Türkiye Misyonu olarak üç kısma ayırmıştır. Amerikan […]

Osmanlı Ayntab’ında Aşiret Eşkiyalığı (1690-1730) / Muhsin Soyudoğan

Bu tez, bir mikro tarih çalışması örneği olarak, 17. yüzyıl sonu ve 18. yüzyıl başlarında Ayntab çevresindeki aşiret eşkiyalıklarını anlamayı hedeflemektedir. Her ne kadar belli bir bölgeye odaklansa da, çalışma eşkiyalık etrafında dönen bazı tartışmalara katkı sağlamayı; ayrıca Osmanlı İmparatorluğu’ndaki eşkiyalığı anlamak için bir model geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu modeldeki yenilik, eşkiyalığı anlamak için, temelde eylemi […]

Cesur Müslüman Türklerin Bir Grup Mormon Misyonerini Antep’te Ermenilerin Saldırılarından Kurtardığı Gün / David P. Charles – Çeviren: Celal ÖNEY

1899 yılında Mart ayının 13’ünde “Ahir Zaman Azizleri” veya “Son Zaman Azizleri” (Latter-day Saints) dini mensubu küçük bir gurup, günümüzde merkezi Türkiye’nin güneyinde yer alan ve şimdiki adıyla Gaziantep olarak bilinen Antep’teki Ermeni mezarlığını ziyaret ediyordu. Bu gurubun içinde Osmanlı Devleti’nin Antep bölgesinde faaliyet gösteren Amerikalı iki Mormon misyoneri olan Philip S. Maycock ve Joseph […]

Antep Amerikan Hastanesi ve Bölge Halkı Üzerindeki Etkisi (1880-1920) / Metin AKSOY – Faruk TAŞKIN

1810 yılında Amerika’da kurulan ABCFM (American Board of Commissioners for Foreign Missions) 1820 yılından sonra Osmanlı topraklarında da misyon çalışmalarına başlamıştır. Bu misyon teşkilatı din, eğitim ve basın-yayın faaliyetlerinin yanı sıra sağlık çalışmalarıyla da Osmanlı coğrafyasında etkinlik göstermiştir. Amerikan Board teşkilatının sağlık çalışmalarını yürüttüğü merkezlerden birisi de Antep olmuştur. Misyonerler Antep’te Azariah Smith Memorial Hastanesi’ni […]

18. Yüzyılın İkinci Yarısında Gaziantep Mutfağı/ Yard. Doç. Dr. Zeynel ÖZLÜ

Bu araştırma, tereke defterlerinin (miras kayıtları) verileri doğrultusunda XVIII. yüzyılın ikinci yarısında Gaziantep’te kullanılan mutfak malzemeleri ve fiyatlarını değerlendirmeyi amaçlamaktadır.Bu amaçla mutfak malzemelerindeki benzerlik ve farklılıklar incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Bugün çoğunlukla kullanılmayan bu malzemelerle ilgili kayıtlar, kültürel yapımızın zenginliğini ortaya koyması açısından büyük bir değer taşırlar. Mutfakta kullanılan bazı materyaller şunlardır: Mutfak kazanları (Acem ve […]