Kategori Arşivleri: Okul

Gaziantep Lisesi’nin kuruluşu

1911 y?l?nda �Ayn-�l Maarif Warum Cialis generika kaufen rezeptfrei bestellen wahrend der Einnahme von Nahrungserganzungsmitteln negativ reagiert ?dadisi� ad?yla e?itime ba?layan �?retim kurumunun ad?, 1913 te �Gaziantep Sultanisi�ne daha sonra da �Gaziantep Ticaret Sultanisi�ne d�n�?t�r�lm�?. 1922 y?l?nda y?l?nda �Gaziantep Ortaokulu� daha sonra Atat�rk��n talimat?yla Gaziantep Lisesi olmu?tur. Bina ?imdiki Gaziantep Lisesi�nin ta? binas?n?n arkas?nda, yakla??k […]

Antep’te Darü’l Harir (İpekcilik Mektebi)

  Sultan Abdulhamit zamanında Antep’te ve Bursa’da İpekcilik mektebleri açılmış. XVIII.YY’ın ikinci yarısında Gaziantep Zeynel Özlü (Sayfa 119, 145, 146) Dokumacılık denilince akla Antep’e özgü kutnu kumaş gelir. Kutnu ipekli bir dokuma türüdür. Ham maddesi suni ipek ve pamuk ipliğidir. Ana renk sarı olmakla beraber 60’dan fazla çeşidi vardır. Mecidiye, zincirli, darcı çiçekli gibi isimler […]

Antep’te Bir Misyoner Üniversitesi: Merkezi Türkiye Koleji / Faruk TAŞKIN

Amerikan Board’ın Türkiye sınırları içerisinde kurduğu kolejlerden birisi Gaziantep’teki Merkezi Türkiye Koleji’dir. Ermeni ileri gelenlerinin de talebiyle 1876 yılında kurulan bu okul, hazırlık, tıp ve bilimler bölümü olmak üzere üç bölümden oluşmaktaydı. Osmanlı hükümetinin 1914 yılında üniversite olarak da kabul ettiği bu kolejden birçok doktor, eczacı, diş hekimi, öğretmen, mühendis, hukukçu ve papaz yetişmiştir. Fransızların […]

Amerikan Board’un Kuruluşu, Teşkilatlanması ve Osmanlı Devleti’nde Kurduğu Misyonlar / Doç. Dr. Ayhan ÖZTÜRK

Amerikalı misyonerlerin ilk faaliyet alanlar olan Kızılderililerden kopup dış misyonlara ilgi göstermeleri ancak 1810 da Amerikan Board un (American Board of Commissioners for Foreign Missions) kurulmasıyla olmuştur. Board Teşkilat Osmanlı Devleti’nde de misyonlar oluşturarak devleti ağ gibi sarmıştır. Osmanlı Devleti’ni Batı Türkiye Misyonu; Doğu Türkiye Misyonu ve Merkezi Türkiye Misyonu olarak üç kısma ayırmıştır. Amerikan […]

Gaziantep Lala Mustafa Paşa Külliyesi/Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özkarcı

Lala Mustafa Paşa; Kanunî Sultan Süleyman (1520-1566), II. Selim (1566-1574) ve III. Murad (1574-1594) dönemlerinde Osmanlı Devleti’nin üst kademelerinde önemli görevlerde bulunmuş devlet adamıdır. Mustafa Paşa, Yavuz Sultan Selim zamanında, Bosna’nın Vişegrad kazasının Rudo nahiyesine bağlı Sokobviç (Şahinoğullan) köyünden devşirme yoluyla İstanbul’a getirilip, saray hizmetine alınmış ve burada çeşitli hizmetlerde bulunmuştur. Lala Mustafa Paşa, 1556’da […]

FotoArşiv: Gaziantep Lisesi Öğretmenleri, 1958

Arka sıra Enver Kutlu (Biyoloji) Fazıl Arısoy (Matematik) Ali Fuad Bilen (Fizik) Feridun Erte Üçüncü sıra Başhademe İbrahim Efendi ………. ………. Tahir Köseüğlu (Fizik) Vakıf Arı ………. Baki Nalbant ………. İlhan Çekem Adil Dai (Edebiyat) Ferit Ginol (Müzik) Kemal Bayram (Kimya) İrfan Zülfikar (Edebiyat) Ön sıra Nevzat Arı …….. …….. ……… Cemile Koral Şeref Nisa […]