Kategori Arşivleri: Elazığ

Harput / Mamuret’ül Aziz , El Aziz ,Elazığ

Harput adının kökeninin “Har-pu-ta-va-nas” veya “Har-pu-ta-aş” kelimelerinden türediğini, bu kelimelerin ise “Ga-ar-ba-ta” veya “Har-pu-ta-aş” adlı bir tanrı/tanrıça veya lider adından gelme olabileceğini belirtilse de, bu isimlerin nerede yer aldığını ve hangi kültüre ait olduğunu belirtmez. Başka bir görüş, Harput’un en eski adının “Carcathiocerta” olduğunu belirtirken; “Carcath=şehir”, “Certa=kale” anlamlarını koyarak How much does Testosterone Undecanoate, Carcathiocerta / […]