Kategori Arşivleri: Tarih

Antep Amerikan Hastanesi ve Bölge Halkı Üzerindeki Etkisi (1880-1920) / Metin AKSOY – Faruk TAŞKIN

1810 yılında Amerika’da kurulan ABCFM (American Board of Commissioners for Foreign Missions) 1820 yılından sonra Osmanlı topraklarında da misyon çalışmalarına başlamıştır. Bu misyon teşkilatı din, eğitim ve basın-yayın faaliyetlerinin yanı sıra sağlık çalışmalarıyla da Osmanlı coğrafyasında etkinlik göstermiştir. Amerikan Board teşkilatının sağlık çalışmalarını yürüttüğü merkezlerden birisi de Antep olmuştur. Misyonerler Antep’te Azariah Smith Memorial Hastanesi’ni […]

18. Yüzyılın İkinci Yarısında Gaziantep Mutfağı/ Yard. Doç. Dr. Zeynel ÖZLÜ

Bu araştırma, tereke defterlerinin (miras kayıtları) verileri doğrultusunda XVIII. yüzyılın ikinci yarısında Gaziantep’te kullanılan mutfak malzemeleri ve fiyatlarını değerlendirmeyi amaçlamaktadır.Bu amaçla mutfak malzemelerindeki benzerlik ve farklılıklar incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Bugün çoğunlukla kullanılmayan bu malzemelerle ilgili kayıtlar, kültürel yapımızın zenginliğini ortaya koyması açısından büyük bir değer taşırlar. Mutfakta kullanılan bazı materyaller şunlardır: Mutfak kazanları (Acem ve […]

Gazikültür A.Ş. Yayınları

Gazikültür A.Ş. yayını kitaplarından Kitap isteme adresi : http://www.magazagaziantep.com/ Prof.Dr.Halil İbrahim Yakar’ ın emekleri ne sağlık… http://gazikulturas.com/ Prof.Dr.Halil İbrahim Yakar‘ ın emekleri ne sağlık… http://gazikulturas.com/ Gazikültür A.Ş. yayını kitap isteme adresi : http://www.magazagaziantep.com/

Gaziantep Kilimcilik Tarihi/Dr. M. Kâzım Erkent

Doktor M. Kâzım Erkent çok güzel bir kitap yayınlamış. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi basmış. Tam olarak Antepli’nin kadim mesleği ama şu anda revaçta olmayan kilimciliğin ansiklopedisi gibi olmuş. M. Kâzım Erkent’ten bir yazıyı daha önce Aintab Data’da paylamıştık, yine kilimlerle ilgili. Burayı tıklayarak yazıya ulaşabilirsiniz.

Hellenistik Dönemin Küçük Bir Krallığı: KOMMAGENE/Kevser TAŞDÖNER ÖZCAN

Kommagene, erken Hellenistik Dönem’de Seleukos (Syria) Krallığı’nın sınırları içindeydi ve Seleukos krallarınca tayin edilen valiler tarafından yönetiliyordu. Bu valilerden sonuncusu Ptolemaios’tu ve o, İÖ 162 (ya da 163) yılında Kommagene’de isyan etti. Kendisini “kral” ilan ederek Kommagene Krallığı’nı kurdu. Böylece Kommagene, zor siyasi koşulların yaşandığı Hellenistik Dönem’in sonraki yıllarında (takriben 135 yıl) bağımsız ya da […]

Bitmeyen Gece/Doç. Dr. Mitat ENÇ

Mitat Enç’in Bitmeyen Gece adlı eserini okurken şu soruları sorabilirsiniz kendinize: Dünya’ya gelmiş ama o dünyanın renklerini hiç görememiş bir insanın karanlığı mı, yoksa vakti zamanında renkleri tanıyıp da şimdi hepsini siyah görmenin ıstırabı mı? Hangisi daha fena gelir ruha? Hangisi daha çok göğsünü sıkıştırır insanın? Hüzünleri karşılamaya muhtemelen hazır olarak çıktığınız okuma yolculuğunuzda, Mitat […]

1895 Antep Ermeni Olayları/ Halil ÖZŞAVLI

1878 Berlin Antlaşması’na yoğun olarak yaşadıkları Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kendilerine yönelik ıslahat yapılması hükmünün eklenmesini sağlayan Ermeniler yine bu antlaşmaya dayanarak önce özerklik sonra da bağımsızlık edebilmek için 1895 ve 1896 yıllarında Anadolu’nun bir çok yerinde isyanlar başlattılar. Bu isyanlar biri de 1895 yılında Antep’te gerçekleşti. Antep’te Türk ve Kürtlerden sonra Ermeniler büyük […]