Osmanlı Ayntab’ında Aşiret Eşkiyalığı (1690-1730) / Muhsin Soyudoğan

Bu tez, bir mikro tarih çalışması örneği olarak, 17. yüzyıl sonu ve 18. yüzyıl başlarında Ayntab çevresindeki aşiret eşkiyalıklarını anlamayı hedeflemektedir. Her ne kadar belli bir bölgeye odaklansa da, çalışma eşkiyalık etrafında dönen bazı tartışmalara katkı sağlamayı; ayrıca Osmanlı İmparatorluğu’ndaki eşkiyalığı anlamak için bir model geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu modeldeki yenilik, eşkiyalığı anlamak için, temelde eylemi yapanın grup algısı tarafından şekillenen, sosyal organizasyon ile ekonomik, sosyal ve politik güdüleyiciler gibi değişik faktörleri göz önünde bulundurmasıyla alakalıdır. Bunun yanında, çalışma Osmanlı tarihindeki eşkyalığı münferit olaylar olarak değil, onları uzun bir zaman dilimine yayılmış bir olgu olarak anlamayı hedefleyen bir yaklaşım sunmaktadır. Böylece eşkiyalık sosyopolitik çatışmaların somutlaşmış bir şekli olarak yansıtılır.

Çalışmanın devamı için tıklayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir