Kategori Arşivleri: Harbi

Ermenistan İlk Başbakanı İtirafları (Taşnak Partisi’nin Yapacağı Bir Şey Yok / Ovanes KAÇAZNUNİ)

Elinizde bulunan kitap ne bir hikaye, ne bir roman, ne de bir kurgudur. Tam anlamıyla bir belgeseldir. 1915 Ermeni Meselesi’ne ilişkin tüm gerçekleri, dönemin önemli bir şahidinin kaleminden gözler önüne seren tarihi bir belgedir. Çalışmanın devamı için tıklayınız.

Antep Savunması ve Ali Şefik Özdemirbey’in Faaliyetleri / Doç. Dr. Zekai GÜNER

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 7.maddesine dayanılarak, İngilizler Antep’i 15 Ocak 1919’da işgal etmişlerdir. Daha sonra İngilizler 29 Ekim tarihi itibariyle, işgalleri altında bulunan Antep ve Güneydoğu Anadolu Bölgesini Fransız işgaline bırakmışlardır. Fransız-Ermeni Alaylarının Türklere karşı uyguladıkları zulüm, işkence ve haince saldırıları karşısında, Millî Mücadele tarihimizin yiğitlik, kahramanlık ve fedakârlıklarla dolu bir mücadele örneği ortaya çıkmıştır. Antep […]

Agop ya da Acar İsmail: Kilis Merkeze Bağlı Acar Köyü’nde Bir Ermeni-Fransız Askeri / Hatice Palaz Erdemir

Milli Mücadele yıllarında Güney Cephesi’nde Fransız işgaline maruz kalan ve askerleri dağıtılmış olan Türk halkı, savunmasını kendi sınırlı imkânları ile sağlayabilmiştir. Silah ve mühimmatın yetersiz olduğu bu dönemde, daha çok manevi duygularının gücüyle savunmasını sağlayan Türk köylüsü, düşman işgalinden kurtulmak için elinden gelen tüm gayreti göstermiştir. Fransızların yanlarında getirdikleri ya da Anadolu’daki Ermenilerden kendi ordularında […]

Antep Amerikan Hastanesi ve Bölge Halkı Üzerindeki Etkisi (1880-1920) / Metin AKSOY – Faruk TAŞKIN

1810 yılında Amerika’da kurulan ABCFM (American Board of Commissioners for Foreign Missions) 1820 yılından sonra Osmanlı topraklarında da misyon çalışmalarına başlamıştır. Bu misyon teşkilatı din, eğitim ve basın-yayın faaliyetlerinin yanı sıra sağlık çalışmalarıyla da Osmanlı coğrafyasında etkinlik göstermiştir. Amerikan Board teşkilatının sağlık çalışmalarını yürüttüğü merkezlerden birisi de Antep olmuştur. Misyonerler Antep’te Azariah Smith Memorial Hastanesi’ni […]

Gazi Ayıntab’a Selam ve İshak Refet Işıtman (1891-1946)/Ömer Faruk Şerifoğlu

  “Esme ey rüzgar, doğma ey kamer; Bu gece matemim pek ağır benim” İshak Refet Işıtman’ın Gazi Ayıntab’a Selam’ı Şubat 1921’de Antep’e “Gazi”lik unvanı verildiği günlerde Ankara’da İkaz Matbaası’nda basılır. Masraflarını ilk TBMM’de Gaziayıntab Mebusu olan Yasin Sani Kutluğ karşılamıştır. İshak Refet Işıtman’ın doğduğu topraklara duyduğu muhabbeti ve Antep’in kurtuluş mücadelesini terennüm ettiği şiirler, acı […]

1895 Antep Ermeni Olayları/ Halil ÖZŞAVLI

1878 Berlin Antlaşması’na yoğun olarak yaşadıkları Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kendilerine yönelik ıslahat yapılması hükmünün eklenmesini sağlayan Ermeniler yine bu antlaşmaya dayanarak önce özerklik sonra da bağımsızlık edebilmek için 1895 ve 1896 yıllarında Anadolu’nun bir çok yerinde isyanlar başlattılar. Bu isyanlar biri de 1895 yılında Antep’te gerçekleşti. Antep’te Türk ve Kürtlerden sonra Ermeniler büyük […]