Kategori Arşivleri: Mardin

Mardin, 1919

Mardin’de İngiliz birlikleri Mondros Mütarekesi sonrası Binbaşı Noel’in de teşvikleriyle milli kuvvetlere karşı kışkırtmaya başladılar. İngilizler hareketlerine devamla aşiret reislerinden Ali Batının da isyan çıkarmasını sağladılar. Nitekim bunun sonucu 11 Mayıs 1919’da Nusaybin işgal edildi. Ancak Mardin’de bulunan 5. Tümen birlikleri ile isyan bastırılabildi. Bu isyan hareketleri 18 Ağustos 1919 tarihine kadar devam etti ise […]