Kategori Arşivleri: Kahramanlar

Ömer Asım Aksoy,

Ömer Asım Aksoy, 5 Nisan 1898’de Gaziantep’te doğdu.1920’de başladığı Tıp Fakültesini Antep savunmasına katılmak için bıraktı. Muallimler Cemiyeti’nde başkanlık, Gazi Sancak ve Halk Dili gazetelerinde başyazarlık, Türk Ocağı’nda yöneticilik yaptı. Hukuk Fakültesini bitirip Nizip Cumhuriyet Savcısı olarak çalıştı, Gaziantep’te avukatlık yaptı. Lisede Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği, Halkevi ve Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı gibi […]

Gazi Mustafa Kemal’in 21 Ağustos 1920’de T.B.M.M.’de Gaziantep Cephesi ile ilgili Yaptığı Konuşma

Gazi Mustafa Kemal’in 21 Ağustos 1920’de T.B.M.M.’de Gaziantep Cephesi ile ilgili Yaptığı Konuşma’nın tam metni: 3 Ağustos vaziyeti tamamen şöyle idi: Fransız kuvvetleri Cerablus’un cenubu garbisinde ve şimendifer üzerinde bulunan Akçakoyunlu da tahaşşüd etmiş bulunuyor ve düşmanlarla teması muhafaza etmek suretiyle, Cerablus köprüsünü geçip ilerliyen, bize mensup bazı ufak müfrezeler de Akçakoyunlu karşısında düşmanla karşı […]

Nalbant Hasan Çavuş

Nalbant Hasan Çavuş Hicri 1306’da Ayıntab’ın Çukurbaşı Mahallesi’nde Zincircilerden Ahmet Ağa’nın oğlu olarak dünyaya gelen kahramanımız, henüz iki yaşında iken babasının vefatı üzerine, dedesi ve Nalbant Nuri Ağa adıyla maruf dayısının himaye ve nezaretine veriliyor. O zamanlar nalbantlık Antep’in en belli başlı mesleklerinden biridir. Zaten diğer meslekler de buna benzer şeylerdir. Esaslı iş kolları ve […]

Yemen’de Ali O?lu Recep Asl?kara “T�fekleri �at?nca �ama??rlar?m?z? �?kart?r,s�ng�lerin ucuna asard?k.Kavurucu ��l g�ne?inde oturur beklerdik.Be? on dakika sonra s?caktan,g�ne?ten giyeceklerimizdeki bitler ?i?er �?t?r �?t?r telef olmaya ba?lard?.Ayn? ?ekilde dayanabildi?imiz kadar g�vdemizdeki,ba??m?zdakiler de d�?erdi.�ama??rlar? silkeleyip giyer,temizlenmi? olurduk.” �� be? sene,yedi sene kocas?n?n,ni?anl?s?n?n yolunu g�zleyen Anadolu’nun o ?eref,haysiyet,namus ve vefa abidesi olan gen� k?zlar?�Gidip de gelmeyenlerin ard?ndan […]

Şehit Kamil

Şehit Kamil’in adı nüfus kayıtlarına yanlışlıkla Kemali olarak geçer. Ela gözlü, buğday benizli olan Kamil, Arasa’daki bir simitçi fırınında kalfa olarak çalışmıştır. Olayın vuku bulduğu 21 Ocak 1920’de, Kamil’in üvey annesi Hatice Hanım, Kozluca’da bulunan babası Kendirci Mehmet Şerif Efendi’nin evine gider. Bu ev aynı zamanda Kamil’in öz kardeşi Hatice’nin de evidir. Zira Hatice Hanım, […]

Atmalı bir kahraman: Molla Mehmet Karayılan

Yazan: Hayrettin Yıldırım Larousse’da Karayılan hakkında şu bilgiler yer almaktadır: “KARAYILAN, asıl adı Mehmet, Kurtuluş Savaşı kahramanlarından (Besni 1888 – Gaziantep 1920). Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Güney Anadolu’daki Kuvayı Milliye örgütünde görev aldı. Karabıyıklı’da düzenlediği baskın sırasında  (20 Ocak 1920), Fransız işgal birliklerine önemli kayıplar verdirtti. Şamlı Kel Ahmet çetesinin ortadan kaldırılmasını sağladı. Antep’in Fransız işgalinden […]

Doktor Mecit Barlas

Dr. Mecit Barlas 1906 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’ne girer. Mezun olduktan sonra genel cerrahi ihtisasını yapar. 1. Dünya Savaşı’nda Gülhane ve Etfal Hastanelerinde çalışır. Harp başlayınca Antep’e gelir. 1918’den itibaren Gaziantep’te ilk Türk operatör doktor olarak 1969 yılından vefatına kadar memleketine hizmet eder. Antep Harbi’nde Dr. Mecit Bey adeta bir insan mimari idi, parçalanmış ayaklar, […]

Azap Osman ve Tüfekci Yusuf

T�fek�i Yusuf Usta �anakkale sava??nda g�sterdi?i �st�n ba?ar? ve kahramanl?klardan sonra memleketi Antep�e d�nm�?t�r� Silah tamirat, onar?m, bak?m i?leriyle u?ra?t??? i�in T�fek�i Yusuf lakab?yla an?lmaktad?r� ??gal zaman?� T�fek�i Yusuf�un yan?na bir g�n azap Osman isminde fakir bir adam gelir� “Selamun Aleyk�m, bak Yusuf usta ben bu Ermeni ile, Frans?z ile olan m�cadeleye kat?lmak istiyorum. ?yi […]

Şehit Mustafa Yavuz

Şehit oluşuyla Antep’i ağlatan Teğmen Mustafa Yavuz, Yıldırım taburu 3. Bölük Komutanı olarak Antep’in bütün cephelerinde kahramanca döğüşmüş birinci taarruz hareketinde Çıksorut tepesinde, bölüğünün önünde hücuma kalkarken 25 yaşında şehit olmuştu r.  Mustafa Yavuz, düşmanın 23 Aralıktaki Musullu Taarruzunda birliğinin başında döğüştü, aldığı emir üzerine bölüğünü daha dinlendimıeden birinci huruç harekatına katıldı. Birinci huruç harekatı […]

Antep Harbi Kumandanlarından Yarbay Ali Şefik Özdemir Bey

Osmanlı Hükümranlığı esnasında Mısır’ın Kahire şehrinde doğan Ali Şefik Özdemir İslam Teoloji Üniversitesi olan Cami-ül Ezher’in Edebiyat bölümünden mezun oldu. Mısır Ordusunda askeri eğitim aldıktan sonra Mısır Hıdivi Abbas İsmail Paşanın sarayına intisap etti ve muhafız birliği komutanlığına atandı. Daha sonra Teşkilatı Mahsusa kendisiyle temas kurdu ve Osmanlı Hükümeti tarafından 1.Dünya Savaşı esnasında Kıbrıs ve […]