Kategori Arşivleri: Kilis

Gözlerimi yummuş Kilis’i yaşorum…

Gözlerimi yummuş Kilis’i yaşorum… Küle küle kar yağor, Evimizin damı şıp şıp akor Babam süllümden çıkıp loğ loğlor, Ben elimde tokaç suyuğu tokaçlorum. Güneş açor, Karlar bulgur bulgur olor. Leğen dolusu karsambaç yapor, Tandırın başında yiyoruk. Nenem, kaşık kaşık atıştıror Dişlerim uyuştu, dor. Dişlerinin dakma olduğunu unutor, Biz leh leh güloruk. Bahar olor. Komşu avratlardan […]

Agop ya da Acar İsmail: Kilis Merkeze Bağlı Acar Köyü’nde Bir Ermeni-Fransız Askeri / Hatice Palaz Erdemir

Milli Mücadele yıllarında Güney Cephesi’nde Fransız işgaline maruz kalan ve askerleri dağıtılmış olan Türk halkı, savunmasını kendi sınırlı imkânları ile sağlayabilmiştir. Silah ve mühimmatın yetersiz olduğu bu dönemde, daha çok manevi duygularının gücüyle savunmasını sağlayan Türk köylüsü, düşman işgalinden kurtulmak için elinden gelen tüm gayreti göstermiştir. Fransızların yanlarında getirdikleri ya da Anadolu’daki Ermenilerden kendi ordularında […]

Get yorum get, sen Kilisli değilsin!

Telleri kıvırıp kamyon yaptın mı? Toppuzalı devemeyi devemeye attın mı? Çakmak daşdan dallı gülle yaptın mı? Get yorum gel, sen Kilisli değilsin! Kabakulak olup kulak tözün şişti mi? Meres kazanım karası, eyi geldi mi? Korkunca da sandal yağı içtin mi? İşin gücün rastgelsin, sen Kilisli değilsin! Kuşluk vakti, kabaltından geçtin mi? Bir ştliften tüylü esir […]

Hasanceli’de Bağcılığın Başlaması

(Hasanceli Musabeyli’ye yak?n bir b�lge ve k�y�n ad?) ‘Allah,dilerse ?er elinden, hay?r has?l eder” 1940’l? y?llar b�lgede Halepli ?brahim isminde bir e?k?ya var, adamlar?yla Halep ve Kilis Musabeyli dolaylar?nda e?k?yal?k yap?yor. Bunun yan?nda rakip e?k?ya gruplar da var, millete kan kusturuyorlar, vurdu?u vurduk k?rd??? k?rd?k. Bu e?k?yalardan �zellikle Hasanceli Cialis 20 mg ve �evresi �ok […]

Kilis’in Antep Müdafaasındaki Yeri

Bilindiği gibi I. Dünya Harbi, 28 Haziran 1914’te Saraybosna’da Avusturya-Macaristan imparatorluğu veliahdı Arşidük Francois Ferdinand’ın eşiyle birlikte bir suikaste kurban gitmesi ile başlamış ve savaş kısa zamanda Avrupa’nın her tarafına yayılmıştı. Neticede; Almanya 1 Ağustos 1914’te, Rusya 3 Ağustos 1914’te, Fransa ise 5 Ağustos 1914’te birbirlerine savaş ilân etmiş ve ordular Osmanlı kapılarına dayanmıştı. İtilâf […]