Kategori Arşivleri: Urfa

Şanlıurfa Rızvaniye Medresesi

Rızvaniye Medresesi, Halil-ür Rahman Gölü’nün(Balıklıgöl) bitiminde, kuzeydoğu kenarında yer alan Rızvaniye Camii’nin avlusunu çevreler şekilde inşa edilmiştir. İnşa kitabesine göre; Osmanlı Devleti döneminde Rakka Valisi Rızvan Ahmet Paşa tarafından 1736 (H.1149) tarihinde yaptırılmıştır. Osmanlıca telaffuz farkından dolayı birçok kaynakta “Rıdvaniye Medresesi” olarak geçmektedir. Medrese, cami avlusunu çevreleyen “U” biçimli bir plana sahiptir. Medrese hücrelerinin önünde […]

Harran evleri

Harran’da oval kubbeli olan bu evlerin tarihi milattan �nce 6000 y?llar?na kadar dayanmaktad?r. Harran Evleri’nin Anadoludaki di?er kubbeli evlerden farkl? bir yan?da kubbelerinde tu?la kullan?lm?? olmas?d?r. Kubbelerde tu?la kullan?lmas?n?n sebebi iklimin ��l olmas?ndan dolay? a?a� malzemenin bulunmay?p, b�lgede bol miktarda tu?la bulunmas?d?r. Tu?lalardan �r�lm�? olup boylar? 5m yi bulan kubbeler i�ten ve d??tan bal�?kla s?vanarak […]

Urfa, 1899. Alman Max Von Oppenheim perspektifinden.

Max von Oppenheim, 1860 yılında bankacı Oppenheim’in oğlu olarak dünyaya geldi. İlerleyen yıllarda o da bankada yönetici oldu ama bankada çalışmaya çok hevesli değildi ve kendi kişisel çıkarları için uğraşıyordu. Banka, Belçika Krallığı’nın çok vahşice sürdürülen sömürgesinde demiryolu inşa eden ve yüksek karlar kazanan Chemin de Fer du Congo şirketinin de hissedarıydı. Amcası Dışişleri Bakanlığı’nın […]

Urfa Kalesi

Urfa Kalesi, üç tarafı kayadan oyma derin hendek ile çevrilidir. Kale üzerinde mancınık denilen 17.25 metrelik sütunlar birer anıt olup M.S. 240-242 yıllarına aittir. Kale surları ise M.S. 814 yılında Abbasiler döneminde inşa edilmiştir. Kale üzerinde çeşitli yapı kalıntıları bulunmaktadır. Kaleden açılmış gizli bir tünel ile Aynzeliha Gölü’ne ulaşılmaktadır.