Etiket Arşivleri: antep

Eyi patlıcan kebabının şartları

Eyi patlıcan kebabının şartları. Etin eyisi,patlıcanın eyisi,meşe kömürü ile kuvvetli ates ve eyi usta. Et koyun eti ve döşten olacak.Zırhta çekilecek.Etin tuzu zırhta çekilirken attır.Başka baharat koyma.Ayrıca kuyruk ta konmaz. Patlıcan,tercihen Birecik.Birecik patlıcanı bulamazsan,çapı 4 ila 5 cm arası uzun patlıcan,tohumsuz ve yumuşak olmalı.En başı ve yuvarlak g..ü kes at.Et pahalı patlıcan ucuz.Eti heder etme.Patlıcan […]

Yemen’de Ali O?lu Recep Asl?kara “T�fekleri �at?nca �ama??rlar?m?z? �?kart?r,s�ng�lerin ucuna asard?k.Kavurucu ��l g�ne?inde oturur beklerdik.Be? on dakika sonra s?caktan,g�ne?ten giyeceklerimizdeki bitler ?i?er �?t?r �?t?r telef olmaya ba?lard?.Ayn? ?ekilde dayanabildi?imiz kadar g�vdemizdeki,ba??m?zdakiler de d�?erdi.�ama??rlar? silkeleyip giyer,temizlenmi? olurduk.” �� be? sene,yedi sene kocas?n?n,ni?anl?s?n?n yolunu g�zleyen Anadolu’nun o ?eref,haysiyet,namus ve vefa abidesi olan gen� k?zlar?�Gidip de gelmeyenlerin ard?ndan […]