Kategori Arşivleri: Eğlence

Antepli nerede, nasıl yüzer?

Antepli nerede, nasıl yüzer? (Tabii bu gün değil! Bundan elli-altmış sene evvel) 1. Harafda yüzerse: “Çüd depik” yüzer. 2. Garpızatan’da yüzerse: daa çok “tumar”. 3. Alleben’de yüzerse: “Eyi yüzer haa !” 4. Yedisööt’de yüzerse: “Garışık” yüzer. Yanı bi baharsın “tummuş”, bi baharsın “çüd depee” yüklenmiş, bi baharsın gevezelik ediy: “angeslek yüzüy”. 5. Mırat suyu’nda(Fırat’ta) yüzerse: […]

“Sadece iki büyük şehir var Türkiye’de..İstanbul ve Gaziantep.”

Gaziantep’te kültürel etkinlikler içinde eğlence kültürünün giderek öne çıktığı bu yıllara ilişkin bir başka gözlem sosyolog Cahit Tanyol tarafından şöyle aktarılır (1992): Anadolu köylerinde uzun süre araştırma yapan bir İngiliz toplumbilimcisi, bundan daha kırk yıl önce, kendisiyle Türkiye’nin köy ve şehirlerini konuşurken bana şu ilginç gözlemini nakletti: “ Anadolu, büyük köylerin toplamından oluşmuş bir ülke. […]

Caşar Caşmaz

“Caşar mı, caşmaz mı?” Gazozcuların başları kalabalık olurdu çoğu kere. Bir alıcı, yedi sekiz seyirci. Tekerlekli arabaların üstündeki buz kalıplarına yerleştirilmiş şişelerden birini kaldırırdı gazozcu, iyice sallar, sorardı: “Caşar mı, caşmaz mı?” Alıcı, şişeyi süzerdi bir Methandienone – Dianabol Cycles süre. Kapak açılınca gazozun taşıp taşmayacağını kestirmeye çalışırdı. “Caşar.”  Gazozcu da aynı görüşteyse, şişeyi bir […]

İREZİLLİĞİN ADINI SAHRE KOYMUŞLAR

Evvel kasabın başında dur,et al. Kap,kacak,sebze,meyva,mangal,kömür,şiş,maşa,yelpaze,bıçak,tahta,bardak,su,buz, yoğurt, açkı,minder,sofra örtüsü.Çaydanlık,tüp al. Arabaya yerleştir ,çoluğu çocuğu bindir. Yolda iyi ekmekci ara.Açık mı kübban mı neyse al.Hamur olmasın diye arabanın arkasına ser. Bir ses; -“Mameeed, acı piybaz için maydanozla taze soğan da al. -“Pekeey” Sahre yerine ulaş. Yer bul.Beğen,beğendir. Mangalı gay. Kebabı sapla pişir.Salata piyaz ne yapacaksan yap. […]

Sinema biletimiz böyleydi

Sinema Giriş Biletleri Belediye Tarafından ihale yolu ile matbaaya bastırılırdı. Ön koltuk mavi, Salon pembe, Balkon sarı bilet. Biletler seri numaralıydı.125 kuruşun 52 kuruşunu belediye alırdı. Sinemacı bundan hoşlanmaz, bilet kesmeden seyirci alma yoluna giderdi. Ama Hafta sonları Belediye kontrol memurları kapıya dikilir, sinemacıya göz açtırmazdı. Kontrol memuru ciltçi Süleyman ammi(boş zamanlarında kitap ciltlerdi) hangi […]

Suburcu’nda akşam sazı

Suburcun�da Eski Postanenin kar??s?nda �ok g�zel bir karakol varm??. Bu karakolun biti?i?inde kurulmu? ilk kul�p F?nd?kl? Bah�esi ise bug�n �zerinde Atat�rk heykeli olan Maarif’deki meydandaym??. Burada bir sahne varm??. Sahnede saat 17.00’den itibaren ince saz �alarm??. ??inden �?kan Antepliler burada rak? i�er, m�zik dinlerlermi?. �nl� sanat�? Hamiyet Y�ceses de burada sahneye �?km??. Maarif Bah�esi ise, […]

Gaziantep’te Meyhana

“Aliyül ala Gaziayıntap Rakısı” etiketi çıktı. Etiketin üzerinde üzüm ve anasondan yapılmış yazıyor. Ayrıca “Güneydoğu Anadolu haritası var ve “haritada gösterilen Suriye hududu mıntıkasına mahsustur” diye kırmızı ile yazılmış bir de açıklama var. Rakı ansiklopedisindeki Gaziantep maddesi, “Şehirde meyhane kültürü yoktur, ama…” diye başlıyor. Ve yazı şöyle devam ediyor: “Geçmişten bu yana rakı, erkekler arasında, […]

Gaziantep’te Unutulmuş Bir Meşk Geleneği: İkindi Sazı / Yrd. Doç. Dr. G. Filiz ÖNAL – Öğr. Gör. Yaşar SEÇKİN

Bu �al??man?n amac?; Gaziantep m�zik k�lt�r� a�?s?ndan �nem ta??d??? d�?�n�len �?kindi Saz?� e?lence gelene?inin tan?t?lmas?d?r. 1925-1970�li y?llar aras?nda devam etti?i ifade edilen bu gelenek, Cumhuriyet�in kurulu?undan sonra, hem klasik T�rk m�zi?i icras?n?n tan?nmas? hem de o y?llardaki Gaziantep m�zik k�lt�r�n�n anla??lmas? bak?m?ndan �nemlidir ve ikindi namaz? sonras?nda ba?lad??? i�in bu adla an?lm??t?r. Hemen her g�n […]

Peçiç

Hanımların vazgeçilmez oyunu idi… Peçiç Hintistan’dan İpekyolu ile ulaşmış. Hintçe Patchis 25 demekmiş.Peçiçteki en büyük sayı olduğundanmış. Altı adet deniz kabuğunu andıran taşlarla oynanan, bir akıl ve strateji oyunu olan peçiç, karelere ayrılmış dört parça ve her parçası yirmi dört adet kutucuktan oluşan bir bezin üzerinde oynanmaktadır. Peçiç, karşılıklı birer kişiyle oynanabildiği gibi, takım halinde […]