Kategori Arşivleri: Genel

İngiltere’nin Antep’i İşgali…

  İngiltere’nin Antep’i İşgali… Osmanlı İmparatorluğu, Balkan Savaşları’nın ağır yaralarını henüz saramadan Almanya, Avusturya Macaristan İmparatorluğu ve Bulgaristan’ın yanında Birinci Dünya Savaşı’na girdi. Dört yıl süren savaşın neticesi, Osmanlılar açısından ziyadesiyle ağırdı. Antep Buy Methandienone, imparatorluğun diğer kesimlerinde olduğu gibi savaşın getirdiği külfet için gerekli fedakârlıkta bulundu. 30 Ekim 1918 tarihindeki Mondros Ateşkes Antlaşması ateşkes antlaşmasıyla; Suriye, Filistin, Irak ve Arabistan üzerindeki Osmanlı […]

Caşar Caşmaz

“Caşar mı, caşmaz mı?” Gazozcuların başları kalabalık olurdu çoğu kere. Bir alıcı, yedi sekiz seyirci. Tekerlekli arabaların üstündeki buz kalıplarına yerleştirilmiş şişelerden birini kaldırırdı gazozcu, iyice sallar, sorardı: “Caşar mı, caşmaz mı?” Alıcı, şişeyi süzerdi bir Methandienone – Dianabol Cycles süre. Kapak açılınca gazozun taşıp taşmayacağını kestirmeye çalışırdı. “Caşar.”  Gazozcu da aynı görüşteyse, şişeyi bir […]

AYINTAB DARÜ’L MUALLİMİN

Gaziantep’te ilk öğretmen okulu. 1911 Antep’in İlk Öğretmen Okulu AYINTAB DARÜ’L MUALLİMİN 1911 yılında Antep Milletvekili Ali Cenani gayretiyle Ayıntab Darü’l Muallimin Mektebi açılmıştır.Müdürlüğünü İbrahim Zühdü Bey yapmıştır. Okul Antep’in Kale altı semtinde şimdiki Pazar yeri yakınında Behramoğlu Sokağında bir çıkmazda kiralık bir evde açılmış.Okul köy öğretmenleri yetiştirmek üzere açılmış tek sınıf ve toplam mevcudu […]

Zelzele Halil ile Küçük Arif

Zelzele Halil anlat?yor : Bir sabah, otelin cam?ndan soka?a bakarken, elinde bir �antayla Arif’in durakta bekledi?ini g�rd�m. Emekli olduktan sonra, SANKO’ya girmi?ti. I?e gitmek i�in araba bekliyordu. SANKO’ya telefon a�t?m, M�essese M�d�r�’ne “Sizde Arif Ersara� isminde bir memur var m??” diye sordum. Adam “Evet” dedi. “Maarif’te d�rt yol �at?nda Arif’e bir araba �arpt?, ailesine haber […]

Don değişiği

Evvelden b�yle kat kat elbiseler ayakkab?lar olmazd? real cialis 20mg for sale nz kimsede.Anca�st�ne giyecek biz zubunu varsa ikincisi olmazd?.Evin kad?n? don yurken ba?ka elbisesi olmad??? i�in eski p�sk�,bazen de herifinin eski mintan?n? ?alvar?n? giyer.�st�ndekileri y?kar kurutur tekrar giyerdi. ??te b�yle uyumsuz �ok eskimi? giysi giyenlere “ne anam bu don de?i?i?i gibi geymi?in “derlerdi.

Aziziye veya Millet Hanı

Millet Hanı -Aziziye hanı Osmanlı zamanında yapılan bir eser devrin padişahıyla anılırdı.Mecidiye,Hamidiye,Aziziye gibi.El Aziz ,Elazığ… Aziziye Hanı 1869-69 yıllarında Ermeni Aşcıoğlu Kesbar Kevork tarafından Uzun Çarşıda yaptırılmış ve aynı zamanlarda yapılan Acer Kilise ( Surp Adsvas ) Kilisesine vakfekilmiştir.Kira geliri bu kilisesin giderlerini karşılamak için kullanılmıştır. Bir rivayete göre Atatürk Antebe geldiğinde şehrin ileri gelenleri […]

Haraf

Y�zmeyi Alleben�de ve haraflarda �?rendik. G�n�?�knen �imer,birbirimize y�zme �rgedirdik. Tum Maamed �tuuum� ?indi ��tdepik y��z. Suyu elinden garn?n?n alt?na �eeek. Ayaklar?n? ��tle. La yeriii sen it y�zgeci y�z�ny haa� Yeri gedek art?k tuman?m?z?n suyunu� s?hag da gedek.       Haraflar?n en me?hurlar? aras?nda R�?t� A?a’n?n Haraf?, ?erifin Haraf? ( Bostanc? Mahallesi) K?rkayak Haraf?, Fethinin […]

Halil Zelzele anlatıyor

Halil Zelzele anlatıyor: Perapalas Oteli’nin sahibi Hasan Süzer, yakın arkadaşımdır. Antep’e gelmişti, bana, -“Önce Malatya’ya gidelim, oradan da Istanbul’a geçeriz. Bizim otelde dört beş gün kalır dinlenirsin, hem de beraber oluruz” dedi. İki tepsi baklava yaptırdım, bir şişe viski aldım,Malatya’ya gittik. Baklava tepsilerinden birisini Malatya’da arkadaşımız Fahri Bey’e ikram ettim. İki gün kaldık, uçakla Istanbul’a […]