Kategori Arşivleri: Kesitler

Gazi Mustafa Kemal’in 21 Ağustos 1920’de T.B.M.M.’de Gaziantep Cephesi ile ilgili Yaptığı Konuşma

Gazi Mustafa Kemal’in 21 Ağustos 1920’de T.B.M.M.’de Gaziantep Cephesi ile ilgili Yaptığı Konuşma’nın tam metni: 3 Ağustos vaziyeti tamamen şöyle idi: Fransız kuvvetleri Cerablus’un cenubu garbisinde ve şimendifer üzerinde bulunan Akçakoyunlu da tahaşşüd etmiş bulunuyor ve düşmanlarla teması muhafaza etmek suretiyle, Cerablus köprüsünü geçip ilerliyen, bize mensup bazı ufak müfrezeler de Akçakoyunlu karşısında düşmanla karşı […]

Antep’te Ermeni Ulusçuluğunun Doğuşunda Amerikalılar ve Kolejin Etkisi

1874 yılında eğitime başlayan Merkezi Amerikan Koleji’nin Tıp departmanı 1876’da hizmete girmiştir. Okul mütevelli heyeti Amerika’da bulunan 9 üyeden oluşurken, altta idare heyetindeki 13 kişi Osmanlı topraklarında yaşayan misyonerler ve Ermenilerdi.Avrupa’da bu dönemde ilkokul 6. ortaöğretim 7 yıl, daha sonra üniversite eğitimi verilirken, kolej Amerikan eğitim sistemine göre organize olmuştu. Yaygın eğitim 8,yüksekokul (lise) 4 […]

Şehit Kamil

Şehit Kamil’in adı nüfus kayıtlarına yanlışlıkla Kemali olarak geçer. Ela gözlü, buğday benizli olan Kamil, Arasa’daki bir simitçi fırınında kalfa olarak çalışmıştır. Olayın vuku bulduğu 21 Ocak 1920’de, Kamil’in üvey annesi Hatice Hanım, Kozluca’da bulunan babası Kendirci Mehmet Şerif Efendi’nin evine gider. Bu ev aynı zamanda Kamil’in öz kardeşi Hatice’nin de evidir. Zira Hatice Hanım, […]

Direniş’ten kesitler

Ayntâb-Maraş yolu üzerindeki Aksu köprüsü, Fransız müfrezesi tarafından imha edilerek telgraf hatları kesildi. Ayntâb müfrezelerinin iştirak ettiği askerî harekât neticesinde Ayntâb – Maraş yolu kapatıldığından, Fransız İşgal Komutanlığı Maraş’a askerî birlik ve yardım gönderemedi. Buna karşılık Ayntâblılar tarafından Maraş’a kuvvet, erzak ve cephane göndermek suretiyle sürekli yardım ulaştırıldı. Bir Şehrin Direnişi, Prof. Dr. Bilgehan Pamuk.

Antep Harbinden Kesitler

Heyeti Merkeziye ile bir toplant? yap?larak durum g�zden ge�irildi. Ermenileri Frans?zlardan ay?rmak i�in �al??ma ba?lad?. Ermeni Millet Meclisine bir mektup g�nderildi. Bu mektupta; Ermeni vatanda?lar, bizim sizinle harbimiz yoktur, sizin ve bizim d�?man?m?z Frans?zlard?r. Frans?zlar?n i?fallerine kap?lmay?n?z. Alt? y�z seneden beri beraber ya??yoruz, bundan b�yle de ya??yaca??z. deniliyordu. Bu mektupla Ermeni cemaati ile bir temas […]

Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılmasından sonra Fransa Antep’ten çekilmeye karar verdi

Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılmasından sonra Fransa Antep’ten çekilmeye karar verdi.  16 Şubat 1920’de İtilaf Güçleri Komutanlığı’na hitaben yazılmış bir iç yazışmada “Fransız Hükümeti’nin Kilikya’da (Adana havalisi) kalıcı olmaya niyeti yoktur. Nihai amaç muhtemelen Fransa’nın Türkiye’ye önerdiği mali denetim benzeri belirli bir kontrol sağlayarak çekilmektir” deniyordu. Ancak Türk güçleriyle Fransızların arasındaki iyi ilişkilerden rahatsız olan Lloyd […]

Antep’te Sükut Zamanı, Nisan 1921

Şehrimizi hain Ermeni ve Fransız düşman askerlerine karşı savunmamızda 6.317 şehit verdik. Sayı net değil aslında, çok daha fazladır. Açlık, hastalık, bakımsızlıktan dolayı ölenler dahil değildir. Bu rakam şehrin Türk nüfusunun yaklaşık beşte biridir.     1921 Şubatında artık mecal kalmadı. Düşman kurşunundan değil, açlıktan ölmeye başladık. 8 Şubat’ta iflahımız kesildi, teslim olduk. Bu teslim […]

İngiliz işgali sırasında işgalcilerin rehberlik ve tercümanlık işlerini tamamen yerli Ermeniler üstlenmişlerdir. Fransız işgal dönemi ve Ermenilerin Fransız ordusuna katılmaları ise, Antep’te Türklerle Ermeniler arasındaki tüm bağları koparan nihai gelişmedir.

“Bir yerleşim yeri olarak, mevcudiyeti tarih öncesi çağlara kadar uzanan Antep şehri, içinde birçok uygarlığın izlerini barındırır. Halife Hz. Ömer devrinde İslam coğrafyasına katılan, 11. yüzyıl başlarından itibaren çeşitli Türk aşiretlerinin bölgeye yerleşmeye başlamasıyla da bir Türk yurdu haline gelen Antep’e, sayıları oldukça az olmakla beraber, 16.-17. yüzyıllardan itibaren Ermeniler de yerleşmeye başlamışlardır. Şehrin coğrafî […]

Antep Belediye Binası Önünde Protesto, Aralık 1919

  30 Aralık 1919’da Antep sayılı günlerinden birini yaşadı. Osmanlı istiklâlinin (İstiklâl-i Osmaniye) yıl dönümü münasebetiyle Türklerin her zaman hür yaşadıklarını ifade eden iyi bir program dâhilinde bütün esnaf ve yöre halkının katıldığı fevkalade bir merasim yapıldı.(36) Antep ahalisi han, mağaza ve dükkânlarını kapatarak Osmanlı sancaklarıyla donatmışlardı.(37) O güne kadar bu yıl dönümü hiç bir […]