Kategori Arşivleri: Besni

Besni

(1921-1933 arası Gaziantep’e bağlıydı) “Cennete Eş” manasına gelen Bethesna, Bihicti, Bisni gibi isimlerle söylene gelmiştir. Malazgirt Savaşı ile Anadolu’ya giren Türkler Besni’ye üç koldan girerek şehri egemenliklerine almışlardır. Bu Türkler Saka-İskit Türklerinin Varsak, Türkmenlerin Avşar ve Çerkez oymakları ve Türkoğulları kavmi olduğu yapılan araştırmalarda ortaya çıkarılmıştır. Tarihinde birçok saldırılara da hedef olan Besni özellikle Moğol […]