Kategori Arşivleri: Maraş

Sütçü İmam

31 Ekim 1919 cuma g�n� Uzunoluk hamam?ndan �?kan 3 kad?n ve boh�alar?n? ta??yan bir erkek �ocu?u g�ren Frans?z-Ermeni devriyesinden bir asker ; “Buras? art?k T�rk memleketi de?ildir. Frans?z m�stemlekesinde pe�e ile gezilmez!” diye ba??r?p kad?nlar?n pe�esini a�mak istedi. Kad?nlar bu arada ba??rarak yard?m istediler. Olay yerine ilk m�dahale eden �akmak�? Sait; “G�vur o?ullar?! Dokunmay?n bac?lar?ma!” […]