Kategori Arşivleri: Ev Köşk

Antep Evleri Mimarisi

Antep Evleri; y�ksek duvarlar arkas?nda, d?? mekanlardan m�mk�n oldu?unca soyutlanm??, avluya d�n�k yap?lard?r. Antep evleri genellikle iki katl?d?r. B�lgede ta? kullan?m?n?n yayg?n olmas? nedeniyle evlerin yap?m?nda havara ta?? (yumu?ak kalker), topak ta??, keym?h (sert kalker), minare kayas?, bazalt (karata?), beyaz mermer, k?rm?z? mermer ve do?adan toplanan baz? renkli ta? cinsleri kullan?lm??t?r. Kullan?lan ta? cinslerinin, evleri […]

Gaziantep Evleri

Yap? Malzemeleri Antep evlerin genelinde b�lgede �ok�a bulunan beyaz ta?, mermer �e?itleri (�arp?n mermeri) ve bazalt ta?lar kullan?lm??t?r. Yap? ta?lar? kullan?ld?klar? yerlere g�re se�ilirken, renkli ta?lar g�rsel sanatlara �rnek te?kil edecek ?ekilde �zenle kullan?lm??t?r. Binalar?n in?as?nda kullan?lan ta?lar do?a ?artlar? g�z �n�ne al?narak se�ilmi?, ev planlar? d�?�n�lerek �l��lendirilmi? ve yerel isimler konulmu?tur. Ta?lar �l��lerine g�re […]

Ganeli, hayatlı evlerimiz vardı…

Ganeli, Viagra apotek handkob hayatl? evlerimiz, Hayatlar?m?zda ekinliklerimiz, Ekinliklerimizde leylaklar, bal �i�ekleri, �?tl?k kadifelerimiz, Tahtadan oyuncaklar?m?z, dizlerimizde yaralar, cebimizde g�lleler, Sa�lar?m?z alabulus, A?z?m?zda sal�a s�r�lm�? ekmek, Adam gibi babalar?m?z, kerdiman analar?m?z, Mahallede arkada?lar?m?z, �antam?zda sar? yaprakl? matematik defterlerimiz, Evimizin horantas? gibi kom?ular?m?z, Yerde d�?eklerimiz, �st�m�zde y�n yorganlar?m?z, ba??m?z?n alt?nda seferiye yast?klar?m?z vard?.

Olmuyor ağam, balkonda olmuyor…

İkindi vakti eline hortumu çekmelisin, taş döşeli hayadını yumalısın, süpürmelisin. Ekinllikteki lökkiyeye, gelin gövee donuna su vermeli, toprağın kokusunu duymalısın. Bal çiçeğini koklamalı, ”Güller de bilbik mi vermiş ne?“ demelisin. Ganenin suyunu açıp, ortasında tenekeci Tebaat Saabi Kadir Ağa’nın yaptığı fıskiyede zıplayan topa bakmalı suyun sesiyle ocaklığın urguna açtığın kilimde pirinç ayıklamalı, dolma doldurmalısın. Üst […]