Kategori Arşivleri: Olaylar

Yemen’de Ali O?lu Recep Asl?kara “T�fekleri �at?nca �ama??rlar?m?z? �?kart?r,s�ng�lerin ucuna asard?k.Kavurucu ��l g�ne?inde oturur beklerdik.Be? on dakika sonra s?caktan,g�ne?ten giyeceklerimizdeki bitler ?i?er �?t?r �?t?r telef olmaya ba?lard?.Ayn? ?ekilde dayanabildi?imiz kadar g�vdemizdeki,ba??m?zdakiler de d�?erdi.�ama??rlar? silkeleyip giyer,temizlenmi? olurduk.” �� be? sene,yedi sene kocas?n?n,ni?anl?s?n?n yolunu g�zleyen Anadolu’nun o ?eref,haysiyet,namus ve vefa abidesi olan gen� k?zlar?�Gidip de gelmeyenlerin ard?ndan […]

Battal Bey ve Maanoğlu Köprüsü

Hicri 1277, miladi 1861 yıllarında Antep, Halep Valiliğine bağlı bir kaymakamlıktı. İki şehir de İstanbul Hükümeti emrindeydi. Antep kaymakamı Battal Bey’di. Battal Bey hem zayıf yanı hem de kuvvetli tarafları olan bir kaymakamdı. Memleketine çok düşkün bir adamdı. Hala Battal Bey’in yaptıkları hikaye gibi anlatılır. Kaymakamlığı zamanında Fisalle isimli bir aşiret Sazgın dolaylarına geldi, yerleşti. Bu […]

Antep’te Bir Misyoner Üniversitesi: Merkezi Türkiye Koleji / Faruk TAŞKIN

Amerikan Board’ın Türkiye sınırları içerisinde kurduğu kolejlerden birisi Gaziantep’teki Merkezi Türkiye Koleji’dir. Ermeni ileri gelenlerinin de talebiyle 1876 yılında kurulan bu okul, hazırlık, tıp ve bilimler bölümü olmak üzere üç bölümden oluşmaktaydı. Osmanlı hükümetinin 1914 yılında üniversite olarak da kabul ettiği bu kolejden birçok doktor, eczacı, diş hekimi, öğretmen, mühendis, hukukçu ve papaz yetişmiştir. Fransızların […]

Ermenistan İlk Başbakanı İtirafları (Taşnak Partisi’nin Yapacağı Bir Şey Yok / Ovanes KAÇAZNUNİ)

Elinizde bulunan kitap ne bir hikaye, ne bir roman, ne de bir kurgudur. Tam anlamıyla bir belgeseldir. 1915 Ermeni Meselesi’ne ilişkin tüm gerçekleri, dönemin önemli bir şahidinin kaleminden gözler önüne seren tarihi bir belgedir. Çalışmanın devamı için tıklayınız.

Antep Savunması ve Ali Şefik Özdemirbey’in Faaliyetleri / Doç. Dr. Zekai GÜNER

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 7.maddesine dayanılarak, İngilizler Antep’i 15 Ocak 1919’da işgal etmişlerdir. Daha sonra İngilizler 29 Ekim tarihi itibariyle, işgalleri altında bulunan Antep ve Güneydoğu Anadolu Bölgesini Fransız işgaline bırakmışlardır. Fransız-Ermeni Alaylarının Türklere karşı uyguladıkları zulüm, işkence ve haince saldırıları karşısında, Millî Mücadele tarihimizin yiğitlik, kahramanlık ve fedakârlıklarla dolu bir mücadele örneği ortaya çıkmıştır. Antep […]

Cesur Müslüman Türklerin Bir Grup Mormon Misyonerini Antep’te Ermenilerin Saldırılarından Kurtardığı Gün / David P. Charles – Çeviren: Celal ÖNEY

1899 yılında Mart ayının 13’ünde “Ahir Zaman Azizleri” veya “Son Zaman Azizleri” (Latter-day Saints) dini mensubu küçük bir gurup, günümüzde merkezi Türkiye’nin güneyinde yer alan ve şimdiki adıyla Gaziantep olarak bilinen Antep’teki Ermeni mezarlığını ziyaret ediyordu. Bu gurubun içinde Osmanlı Devleti’nin Antep bölgesinde faaliyet gösteren Amerikalı iki Mormon misyoneri olan Philip S. Maycock ve Joseph […]

Antep Amerikan Hastanesi ve Bölge Halkı Üzerindeki Etkisi (1880-1920) / Metin AKSOY – Faruk TAŞKIN

1810 yılında Amerika’da kurulan ABCFM (American Board of Commissioners for Foreign Missions) 1820 yılından sonra Osmanlı topraklarında da misyon çalışmalarına başlamıştır. Bu misyon teşkilatı din, eğitim ve basın-yayın faaliyetlerinin yanı sıra sağlık çalışmalarıyla da Osmanlı coğrafyasında etkinlik göstermiştir. Amerikan Board teşkilatının sağlık çalışmalarını yürüttüğü merkezlerden birisi de Antep olmuştur. Misyonerler Antep’te Azariah Smith Memorial Hastanesi’ni […]