Amerikan Board’un Kuruluşu, Teşkilatlanması ve Osmanlı Devleti’nde Kurduğu Misyonlar / Doç. Dr. Ayhan ÖZTÜRK

Amerikalı misyonerlerin ilk faaliyet alanlar olan Kızılderililerden kopup dış misyonlara ilgi göstermeleri ancak 1810 da Amerikan Board un (American Board of Commissioners for Foreign Missions) kurulmasıyla olmuştur. Board Teşkilat Osmanlı Devleti’nde de misyonlar oluşturarak devleti ağ gibi sarmıştır. Osmanlı Devleti’ni Batı Türkiye Misyonu; Doğu Türkiye Misyonu ve Merkezi Türkiye Misyonu olarak üç kısma ayırmıştır. Amerikan Board Misyonlar , yönetimde kolaylık sağlaması için misyonlar da istasyonlara ayrılmıştır. Bir misyonerin idaresi altında olan ve genellikle şehirlerde kurulan organizasyonlara istasyon denilmektedir. Amerikan Board, Osmanlı topraklarında sürdürmüş olduğu faaliyetlerde genellikle İngiltere tarafından desteklenmiş ve İngiltere’ye ait Protestan misyonerlik örgütleriyle ortaklaşa çalışmalar yürütmüştür. Osmanlı Devleti son yüzyılında misyonerler tarafından istilaya uğramıştır. Gerilemenin her alanda hissedildiği bu yüzyılda dışarıdan ve içeriden Osmanlı Devleti yıpratılmıştır. Osmanlı Devleti dış ve iç tehditlere maruz kalmıştır. Bu sıkıntılı dönemleri fırsat bilen misyonerler Osmanlı alanına hızlı bir giriş yapmıştır. Amerikan misyonerler Anadolu’ya ayak bastıktan hemen sonra eğitim faaliyetlerine girişmişlerdir. Osmanlı Devleti’nin hemen her bölgesinde okullar açmışlardır. Harput Amerikan Koleji, Milletlerarası İzmir Koleji, Merzifon Amerikan Koleji, Tarsus Amerikan Koleji (Tarsus Saint Paul Enstitüsü), Bursa Amerikan Koleji, Antep Amerikan Koleji, İstanbul Robert Koleji, İstanbul Amerikan Kız Koleji bu okulların Anadolu’da önemli etki yapmış olanlarıdır.

Çalışmanın devamı için tıklayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir