Kategori Arşivleri: Birecik

İngiliz casusu Lawrence

İngilizlerin Orta Doğu’ya yayılma siyâseti istikametindeki faaliyetlerine katılıp, 1910 yılında Türkiye’ye geldi. Fırat Nehri kıyısında arkeolojik araştırmalar adı altında, petrol etüdü, siyâsî ve etnolojik bilgiler topladı. Mezopotamya, Suriye, Filistin ve Mısır’ı gezip, Arapça ve İslâm âdetlerini öğrendi. İngiltere’ye dönüp, 1911’de Oxford’da doktorasını verdi. Tekrar Orta Doğu’ya dönüp, Arap ülkelerinde çalışmaya başladı, Gazze’den Akabe’ye kadar bölgenin […]

Birecik Tersanesi

On altıncı yüzyılın son yarısında Osmanlılar tarafından kurulan tersanenin amacı, Basra ve havalisini muhafaza etmekti. Bu tersanede bazı gemiler inşa ediliyordu. On sekizinci asır ortalarında ise bu tersanede, Fırat’ta kullanılmak amacıyla hafif bir filo inşa edilmişti. I.Mahmut devrinde, Vezir Mehmet Paşa’ya yazılan bir fermanda, Birecik Tersanesi’nde, altmış adet nehir gemisi yapılmaya çalışılmış olduğu görülüyor. Bunların […]

Haçlılar ve Birecik Tarihi

Birinci Haçlı seferi, dört ayrı ordudan oluşmuştu. Bunlardan birisi de Lorainlilerdi. Başlarında da Godffroy ve Baudoion de Bouillon adlı komutanlar bulunuyordu. 1099 Yılında, Bouillon beraberindeki 25.000 kişi ile birlikte Birecik’e de (Al-Bira) gelmiş 15 Temmuz günü Kudüs’e vararak şehri talan etmiş ve Kudüs Krallığını kurarak kral olmuştu. Birecik yarım asır kadar Frankların elinde kaldı. Franklar […]