Kategori Arşivleri: Ağzı

Gaziantep ağzı’nın harfleri

Hakan Saritiken yazdı. Gaziantep ağzında; derlediğimiz metinlerden yola çıkarak yazı dilimizde kullandığımız ünlülerle birlikte 15 farklı ünlünün daha kullanıldığını görmekteyiz. Uzun okunan veya iki ses arasında sesler olarak nitelenebilecek bu ünlüler şunlardır: ā, ä, ǟ, á,ȃ, å, ē, ė, í, ī, î, ō, ȫ, ū, ú. Gaziantep ağzında yazı dilinde kullandığımız ünsüzlerle beraber 8 adet […]

Dil saymanın türlü halleri…

Dil saymanın türlü halleri… · Marazı maddası gelesice · Ulum,ulum ulasıca da lep,lep dökülesice. · minafık gari.· Pisik kimi yeddi canlı. · Meymenetsiz.· Yüzü tâh satıy. · Suratına bakanın eşşeği ölüy. · Mahkeme duvarı kimi sallanıy. · tıs gara, sarı mat. · Akşam bennen mi yattın da suratını niye sallandıryn. · Arbed suratlı · Sıfatına […]

DIŞARIDA YİMEK YİNİNÇİ NOLUY YANI…

DIŞARIDA YİMEK YİNİNÇİ NOLUY YANI… Kele anam aha sizden olak… Baa haksızsam haksızsın deyin… Ben artı bu zemanın arvatlarını heriflerini uşaklarını tanıyamıym. Herşey gendere yük gelmiye başlayık millet eringeçleenden nerdeyse altına edici… İsdiylerkine evimize barhımıza kimseler ayak basmasın. Zatı çokluk mısafır da çaarmıylar aman evimiz batmasın deye… Hatta mısafırlarını ifdar yimeklerine çaardıklarında ya da mısafır […]

Antepli nerede, nasıl yüzer?

Antepli nerede, nasıl yüzer? (Tabii bu gün değil! Bundan elli-altmış sene evvel) 1. Harafda yüzerse: “Çüd depik” yüzer. 2. Garpızatan’da yüzerse: daa çok “tumar”. 3. Alleben’de yüzerse: “Eyi yüzer haa !” 4. Yedisööt’de yüzerse: “Garışık” yüzer. Yanı bi baharsın “tummuş”, bi baharsın “çüd depee” yüklenmiş, bi baharsın gevezelik ediy: “angeslek yüzüy”. 5. Mırat suyu’nda(Fırat’ta) yüzerse: […]

Şıh Hamamı

Hamama natıraynan hamam torbası salınır. Hamam halısına yerleşilir. Mezere sarınılır. Curunun başında balıklı tasnan su dökünülür. Kil leğeninde ıslanmış kille başımız arıtırlır. Gaymeye yaanımızı çaldırır. Sıcaktan fenikir,ellerimiz garicik olana kadar yunur. Arada bir orta hayata çıkar soğuk soğuk pertuhul,alma yir, Bi tas soğuk su içer yüreemizi soğutur,tedarikli geldiysek günüşüknen maş piybazı dürümü yenir. Meşefeynen silinirdk. […]

GAZİANTEP MERKEZ AĞZINDA FİİL ÇEKİMLERİ-BİLDİRME KİPLERİ/Dr. Hakan SARITİKEN

Gaziantep ağzı Türk diline ait zengin dil malzemesini içinde barındırmasına rağmen üzerinde çok az çalışma yapılmış ağız bölgelerinden biridir. Gaziantep ağzı ile ilgili bugüne kadar yapılan çalışmalar ya yüzeysel olmuş veya bölgesel kalmıştır. Bu çalışmada Gaziantep merkez (Şahinbey- Şehitkâmil) ilçelerinden derlenen metinlerden yola çıkarak bölge ağzında fiil çekimlerine değinilmeye çalışılmıştır. Gaziantep merkez (Şahinbey- Şehitkâmil) ağzının […]

GAZİANTEP MERKEZ AĞZINDA ZARFLAR/Dr. Hakan SARITİKEN

Ağız çalışmaları, sözcüklerin yazılı metinlerle bilinen ya da bilinmeyen ilk şekillerinin; coğrafi konum, diller arası etkileşim gibi daha birçok nedenle farklı şekillere değişimini takip edebilmeyi sağlaması yönüyle Türk dili araştırmaları açısından ayrı bir önem taşımaktadır. Bir ağız olarak üzerinde yeterince çalışma yapılmamış olan Gaziantep ağzı da köken bilim çalışmalarına katkı sağlayabilecek materyallere sahip bir ağız […]

Gaziantep Yer Adları Üzerine bir İnceleme/Nevin Balta

Nevin Balta’nın”GAZİANTEP YER ADLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME” adlı kitabı hakkında: Ülkemizde Türkçe yer adları üzerine yapılan incelemeler ne yazık ki yeterli değildir. Ad bilim çalışmaları Türkiye dışında bir hayli yol almışken, Türkiye’de toponimi ile ilgili yapılan çalışmaların tarihi bir hayli yenidir. İçişleri Bakanlığı’nın 1967 yılında 7267 Sayılı Kanunla “yabancı kökten geldiği ve iltibasa yol açtığı” […]