XVI. Asırda Ayntâb Şehri ve Ermeniler/ Prof. Dr. Bilgehan Pamuk


Ayntâb Şehri’ndeki Ermeniler toplumu, XVI. yüzyıllarda uyum ve huzur içerisinde hayat sürmüşlerdi. Günlük hayatta dinî farklılıklarının dışında herhangi bir ayrıma tutulmamışlardı. Ermeniler, Türk gelenek ve göreneklerini o denli benimsemişlerdi ki yabancılar tarafından Hıristiyan Türkler olarak kabul görmüşlerdi. Şehir yaşantısına katkıları olan Ermeniler, ticarî hayatta esnaf örgütlenmesine dâhil edildikleri gibi Türklerle birlikte dayanışma içerisinde faaliyet göstermişlerdi. Ermeniler, devrin siyasî ve sosyal hadiselerinden etkilenmişlerdi. Mevcut yönetim, bir tarafı diğer tarafa yeğ tutmamıştı. Hatta azınlık konumunda olan Ermenilere karşı oldukça toleranslı davranış ve tutum sergilemişti…

Çalışmanın tamamı için lütfen tıklayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir