Kategori Arşivleri: Kronoloji

Gazi Mustafa Kemal’in 21 Ağustos 1920’de T.B.M.M.’de Gaziantep Cephesi ile ilgili Yaptığı Konuşma

Gazi Mustafa Kemal’in 21 Ağustos 1920’de T.B.M.M.’de Gaziantep Cephesi ile ilgili Yaptığı Konuşma’nın tam metni: 3 Ağustos vaziyeti tamamen şöyle idi: Fransız kuvvetleri Cerablus’un cenubu garbisinde ve şimendifer üzerinde bulunan Akçakoyunlu da tahaşşüd etmiş bulunuyor ve düşmanlarla teması muhafaza etmek suretiyle, Cerablus köprüsünü geçip ilerliyen, bize mensup bazı ufak müfrezeler de Akçakoyunlu karşısında düşmanla karşı […]

Cumhuriyet’ten sonra Gaziantep nüfusu ve imarı

  Cumhuriyet’in ilk yıllarında otuz dört mahalleden oluşan şehir, kale ve onun çevresindeki iskân alanlarından meydana geliyordu. Bu konut alanları, merkezi kale olan ve yarı çapı 500-600 metreyi geçmeyen bir alan içinde sınırlı kalıyordu. Nüfusu da henüz 40.000’e ulaşmamıştı (1927 sayımında 39.571). Şehrin bu dönemdeki ilk imar planını 1933-1935 yıllarında Hermann Jansen yapmıştır. Bu ilk […]

Alman Max Von Oppenheim’den Aintab resimleri

Alman Arkeolog Max Von Oppenheim 1899 da bu civara gelmi?.Kargam??’taki hitit ?ehrinde kaz? yapm??. Almanya’ya salm??. Sonrada ?ngilizler 1911 de kazm??, British Museum’a salm??lar. Onlar gitmi?, sonra Frans?zlar Antep Harbinde kaz? yap?p birka� par�a da Louvre’a yollam??lar. S?n?r �izilirken bu ?ehrin bir k?sm? Suriye topraklar?nda kalm??t?r.� � � � � � � � � � […]

8 Şubat 1921

Antep’te 8 Şubat 1921… Antep açlıktan kırıldı ve bugün teslim oldu. Fransızlar muhasarayı kısmen kaldırdı. Halka un ve yağ dağıttılar. Yukarıdaki resim tahminen Nisan 1921’de Şirehanı önü. Millette buruk bir hava var; 7 bin küsur şehit… Ankara’ya defalarca yazdık açlıktan kırılıyoruz, teslim olacağız diye ama Mustafa Kemal’in de yapacağı bir şey yok. Yunanlıları geri püskürtmez […]

İngiliz casusu Lawrence

İngilizlerin Orta Doğu’ya yayılma siyâseti istikametindeki faaliyetlerine katılıp, 1910 yılında Türkiye’ye geldi. Fırat Nehri kıyısında arkeolojik araştırmalar adı altında, petrol etüdü, siyâsî ve etnolojik bilgiler topladı. Mezopotamya, Suriye, Filistin ve Mısır’ı gezip, Arapça ve İslâm âdetlerini öğrendi. İngiltere’ye dönüp, 1911’de Oxford’da doktorasını verdi. Tekrar Orta Doğu’ya dönüp, Arap ülkelerinde çalışmaya başladı, Gazze’den Akabe’ye kadar bölgenin […]