Şehit Mustafa Yavuz


Şehit oluşuyla Antep’i ağlatan Teğmen Mustafa Yavuz, Yıldırım taburu 3. Bölük Komutanı olarak Antep’in bütün cephelerinde kahramanca döğüşmüş birinci taarruz hareketinde Çıksorut tepesinde, bölüğünün önünde hücuma kalkarken 25 yaşında şehit olmuştu r. 
Mustafa Yavuz, düşmanın 23 Aralıktaki Musullu Taarruzunda birliğinin başında döğüştü, aldığı emir üzerine bölüğünü daha dinlendimıeden birinci huruç harekatına katıldı. Birinci huruç harekatı 30-31 Aralık gecesi Antep’in kuzey doğusundaki Hacıbaba ve Çıksorut tepesine doğru yapıldı. Düşmanın birinci hat siperleri alındı. Yıldırım Taburunun birinci ve ikinci bölükleri düşmanın ikinci hat siperlerinden açılan şiddetli ateşle erimeye başladı. Üçüncü bölük erten de dağılmış, Mustafa Yavuz’un emrinde birkaç kişi kalmıştı. Düşman siperlerine hücum eden Mustafa Yavuz aldığı mermi yaralarıyla aynı gün şehit düştü. Bu gün Gaziantep’te Yavuzlar Mahallesi ile büyük bir ilkokul ve Küçük Sanayinin yanındaki tren istasyonu Mustafa Yavuz’un adını yaşatmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir