Kategori Arşivleri: Genel

Üzerlikçi Arap Ağa

Gaziantep in en müstesna tiplerinden biri Üzerlikçi Arap ağadır. Bu zat gayet kanaatkâr, doğru sözlü apt elasına saf bir adamdır. Geçimini üzerlik satmakla temin eder. On kuruşluk üzerlik sattığı zaman ekmeği çıkardım diye istirahata çekilirdi. Üzerlikçi Arap ağa Gaziantep’te her misafirin gözüne çarpacak bir simadır. Üzerlik satarken sokaklarda Üzerlik hu Üzerlik hu diye seslenirdi. Üzerlikçi […]

Yuşa Peygamber’in Türbesi’nin Az Bilinen Hikayesi

Akten Köylüoğlu’nun ağzından: ”Benim babam evinin tam karşısında olan Yuşa Peygamber’in türbesi ile ilgili çok iyi bildiğim bir olayı anlatmak istiyorum. Benim küçüklüğümde oradaki iki mezarın alt katta olan Yuşa Hazretlerine ait olduğunu biliyorduk. Üstte kalan mezar Pür Sefa Hazretlerine aitti. Bu mezarların alttaki Yahudi adetlerine göre tanzim edilmişti ve bu bir tarihi belgeydi. Ne […]

Demirci Abdi Kanalıcı

Dükkanı Tütün Hanının yanında idi. Çiftçi araçları yapan demirciler ile ufak tefek diğer demir araçları yapan demirciler ki bu ikincilere başka yerde çilingir denir – birbirinden ayırt edilmeyerek her ikisine de demirci denir. Pineci Pazarı ile Pirsafa Türbesi arasında Kürkçü Hani dolaylarında toplu olarak bulunurlardı. Buraya Demirci Pazarı denirdi. Çiftçi araçları yapan demirciler çarşının başka […]

İnneci Sakıp

Memleketimizin İğneci Sakıp’ı (1908-1996) 1908 de doğan Sakıp Özdinç’in babası, kendisi çocukken Çanakkale’de şehit düşmüş, ardından iki amcası ard arda Yemen’e gitmiş gelmemişler. Annesiyle birlikte çok zor bir hayat yaşamışlar. Antep harbinde çarpışmış.O zor günlerde Doktor Mecit Barlas’ın yanına girmiş, çalışmış, yetişmiş. Doktorun sağ kolu olmuş. Mecit Bey O’nsuz ameliyata girmezmiş. Paraya, pula önem vermeyen […]

Antep’in Delileri

Aslan gibi delilerimiz vard?! Kafas? g�cc�k Abdurrahman Necati D�rt elli y�r�rd�. Zoro �st�ste d�rt g�mlek,iki ceket,iki,�� pantolon giyerdi. Tosuney Burnuyla kaval �alard?.Vay vay vay tosuney s�ylerdi. ?�kr� K?zd?r?l?nca �zerindeki ceketin yakas?n? a?z?yla par�alamaya �al???rd?.(Kaynak Mehmet Tanritanir) Deli Fatey Nere gediyng diye sorduklar?nda a?ama gediym derdi a?as? rahmetli Celal Tuzcu amca idi. Fateyi hep kollard?. Mamedo […]

Tuzlucacı Zengin

Adı Mustafa Kaya’dır. Onu bütün Gaziantepliler tanır. Çok satış yaptığını düşündüklerinden olacak, halk ona “Zengin”, adını takmıştır.Halbuki fakir bir adamdır. Elli beş yaşlarındadır. Çok neşelidir. Mağarabaşındaki evimizn kapısında oturacak bir yer vardı .Zengin oraya gelir oturur,soluklanırdı.Bir yandan da kağıt külah kıvırırdı.Hem de bir yandan bağırırdı. -Zeeengiiin.Tokdur Hamit Bey de yiy bundaaan.Aman gece kalma erken gel […]

Burun Heyri

Burun Heyri (Hayri Yanç) “Ben de yandım,yandım,yandım burun heyriye ” Eğlence hayatımızda bir Burun Heyri vardı. Hem futbolcu, hem tiyatrocu hem de müzisyen. Bey mahallesinde oturur şakac, girdiği meclisi neşelendiren Antep ağzıyla anlattığı yüzlerce hikayesi olan bir hoş adamdı. Değirmi Suvak’ta Milli Eğitim Yayınevi’nin yanındaki dükkanında hem futbol ayakkabısı diker, tamir eder hem de meşin […]

Zelzele Halil ve Küçük Arif

Zelzele Halil anlat?yor : Bir sabah, otelin cam?ndan soka?a bakarken, elinde bir �antayla Arif’in durakta bekledi?ini g�rd�m. Emekli olduktan sonra, SANKO’ya girmi?ti. I?e gitmek i�in araba bekliyordu. SANKO’ya telefon a�t?m, M�essese M�d�r�’ne “Sizde Arif Ersara� isminde bir memur var m??” diye sordum. Adam “Evet” dedi. “Maarif’te d�rt yol �at?nda Arif’e bir araba �arpt?, ailesine haber […]

Kebapçı ve Baklavacı Çavuş: Havuç dilimi ve Bülbül Yuvası (Sarıburma) mucidi

1875 te Arap �avu? Arasa’da bir kebap ve baklava d�kkan? a�m??. Antep Harbini ya?am??. D�kkan harpte kapal? kalm?? Harpten sonra devam etmi?. Arap �avu?’dan sonra 2. ku?ak olarak 1922 y?l?nda d�nyaya gelen �avu? Usta, k���k ya?ta babas?n? kaybetti?i i�in 7 ya??nda ?mam Ustan?n yan?nda i?e ba?lar. 37 y?l burada �al???r. Kebap ve baklava sanat?n? da […]