Antep’in Delileri

Aslan gibi delilerimiz vard?!

 • Kafas? g�cc�k Abdurrahman
 • Necati D�rt elli y�r�rd�.
 • Zoro �st�ste d�rt g�mlek,iki ceket,iki,�� pantolon giyerdi.
 • Tosuney Burnuyla kaval �alard?.Vay vay vay tosuney s�ylerdi.
 • ?�kr� K?zd?r?l?nca �zerindeki ceketin yakas?n? a?z?yla par�alamaya �al???rd?.(Kaynak Mehmet Tanritanir)
 • Deli Fatey Nere gediyng diye sorduklar?nda a?ama gediym derdi a?as? rahmetli Celal Tuzcu amca idi. Fateyi hep kollard?.
 • Mamedo Bir de kestirmeden giden Mamedo vard?. Ba??ndan ge�en kazay? anlatmak i�in paray? al?nca birinin s?rt?n? daktilo gibi kullan?r mahkemede verilen karar? yazarm?? gibi yapard? �ar?? esnaf?n?n kollay?p sevdi?i bir insand?. (Kaynak: Kaz?m Kahraman)
 • Tabakhanenin Deli Ammisi Ammi be? ammi be? ver der gezerdi .kar??yakan?n deli yussubu elinde jop a benzer deynekle gezer huyland?rana buldu?u ta?? f?rlat?r kime denk gelirse kiminin ba?? yar?l?r kiminin g�z� ben 7 8 ya?lar?ndayd?m o zaman.(Kaynak: Ahmet Ba?aran)
 • Deli Murat Kavagl?gda bazar g�nleri deli murad gezerdi bi elinde da? bielinde bo? vita ya?? tenekesi sarecileri gezer ne al?rsa i�ine atard? u?aglar onu huyland?rd? zaman “ga�?n u?aglar da??? geliiiyy (Kaynak: Kemal Cans?z)
 • Deli Habba vard? t�rktepeli, zubun giyerdi, yan yan y�r�r a?z?ndan ?�r�k akard?. zarars?zd?. 5, 6 ya?lar?ndayd?m, merhamet duygular?m?n geli?mesinde �ok Cialis price b�y�k bir etken olmu?tur. ?ekero?lu mh. �ok gelirdi.(Kaynak: Mehmet Kanar)
 • At Kasab? Deli Bayram�(Kaynak: Vas?f ?skender)
 • Esrarc? Deli Heyri (Kaynak: Vas?f ?skender)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir