Üzerlikçi Arap Ağa

Gaziantep in en müstesna tiplerinden biri Üzerlikçi Arap ağadır. Bu zat gayet kanaatkâr, doğru sözlü apt elasına saf bir adamdır.

Geçimini üzerlik satmakla temin eder. On kuruşluk üzerlik sattığı zaman ekmeği çıkardım diye istirahata çekilirdi. Üzerlikçi Arap ağa Gaziantep’te her misafirin gözüne çarpacak bir simadır. Üzerlik satarken sokaklarda Üzerlik hu Üzerlik hu diye seslenirdi. Üzerlikçi Arap ağaya ait iki öykü anlatılır.

İlki, seferberlikte Üzerlikçi Arap Ağa Sina cephesinde topçu neferi iken top katırını kaçırmış. Katırı takip ederek İngiliz karargâhına girmiş ve orada katırını yakalamış. İngilizler de katırı ile beraber Üzerlikçi Arap ağayı yakalamışlar. Üzerlikçi katırın boynuna sarılıp ağlamış, zabitlerine katırı teslim etmek lüzumunu söyleyerek geri dönmek istemiş.
-Ben katırdan vazgeçemem kumandanım darılır, demiş. Bu adamın saflığı ve görev anlayışı İngiliz zabitlerinin hoşuna gitmiş, katırı ile beraber serbest bırakmışlar.

Diğerinde ise, Üzerlikçi Arap Ağa yolda yirmi lira bulmuş. Sahibini araya araya bir ay sonra bulmuş ve parayı teslim etmiştir. Para sahibi Üzerlikçi’ye bir mecidiye hediye vermiş. Lakin Üzerlikçi bu kadar para benim her günkü kazancımdan fazladır diye ancak dört kuruşunu almıştır.

Kaynak: Ali Koçum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir