UZUN DUVAR

tandır başı hakiyeleri

UZUN DUVAR

Evvel zaman içinde, Halbur saman içinde, deve tellallık ediyken, eşşek hamballık ediyken , kara keçiler berberde, tombul kuzular çimende otluyken, o yalan bu yalan deveyi yuttu bi yılan, pire üstüne binipte deveyi kucağına alan, bu söylediklerimin hepisi yalan. Uzunca uzunca bi tene duvar varmış. Duvar deyipte geçmeyek, Tatlı sular duruyken, acı sular içmeyek, Vahtı gelmedikçe ekin mekin biçmeyek, Bu masalı dinneyken gendimizden geçmeyek. Neyse hanee fazla uzatmayak, Yalan hanekleri yeen atmıyak, Şarktan vurdum kılıcı, garpten çıktı bi ucu Vaktiynen zamanında bi uzun duvar varmış. Bu duvar durmadan uzarmış Bi gün buradan bi boyacı geçiyken duvarın uzadığını görüp şaşırmış ve duvara sormuş

-uzun duvar uzun duvar neen beyle uzuyn Duvar cevap vermiş

-uzuym amma uzuym amma sıçan da beni deliy demiş Boyacı sıçana gederek sormuş:

-sıçan neen duvarı oyuyn Sıçan cevap vermiş:

-oyuym amma oyuym amma pisikte beni kapıy demişBoyacı pisiğe gedip sormuş:

-neen sıçanı kapıyn Pisik cevap vermiş:

-gapıym amma gapıym amma deynek de beni dövüyBoyacı deyneğe gedip sormuş

-Niye pisiği dövüyn Deynek cevap vermiş:

-dövüym amma dövüym amma ataş da beni yahıy Boyacı ataşa gitmiş sormuş

-niye deyneği yahıyn Ataş cevap vermiş:

-yahıym amma yahıym amma tama suda beni söndürüy demiş Boyacı suya getmiş sormuş

-niye ataşı söndürüyn demiş Su da cevap vermiş:

– söndürüym amma söndürüym amma inek de beni içiy demiş Boyacı bu seferde ineğe getmiş

-niye suyu içiyn demiş İnek de cevap vermiş

-içiym amma içiym amma pıçak da beni kesiy demiş Boyacı bu sefer de pıçaa getmiş, sormuş

-sen niye ineği kesiyn demiş. Pıçak cevap vermiş:

-Kesiiym ,kesiym amma bileyci de beni bileyleeey “demiş.

-Bileyci niye bileyleysin “demiş

-Para da beni hakley” demiş

-Para niye hakley “demiş.

-Kese de beni sakleeey “ demiş

-“Kese niye sakleysın “ demiş

-“İnne de beni dikiiiy” demiş.

-“inne niye dikiysin” demiş.İnne en gözlelini söylemiş.

-“Dikerim de dürterim de “ demiş.

Pııırt demiş kaçmış.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir