Unutulmuş Mesleklerden Aldığımız Soyadlarımız.

Unutulmuş Mesleklerden Aldığımız Soyadlarımız.

Soyadı Kanunu 1935 te yürürlüğe girdiğinde ,aileler; lakaplarına, mesleklerlerine, sıfatlarına, beğendiği isimlere veya nufüs memurunun o andaki bulduğu bir isme göre isimlendirilmişler.

• Abacı : Kıl dokumadan “aba” yapan .Aba; bir çeşit üst giyim,yarım palto.

• Bekereci : İplik eğiren çıkrık iğlerine geçirilmiş olup, iğin süratle döndürülmesini temin eden, boynuzdan yapılmış dişli makara

•Bıçkıcı : Ağaç, tahta biçmeye yarayan, karşılıklı iki sapı bulunan ve iki kişi tarafından kullanılan büyük testereişiyleuğraşan.

• Çerçi : Köylerde,mahallelerde gerek takasla,gerek parayla mal satan.

• Çilingir : Hafif,İnce işler yapan demirci,sonradan anahtarcı anlamı yüklendi

• Çuhacı,Çuhadar Culha : El tezgahında bez dokuyan kimse,dokumacı

• Habbapcı : Takunya,ağaç terlik yapan.

• Hamutcu : Koşum hayvanlarının boynuna geçirilen ve araba kollarına tesbit edilen deri kaplı koşum takımı yapan.

• Harat : Ağaç tornacı

• Hasırcı : Sapı hasır, zembil, ip yapmakta, semer yastık doldurmakta ve dam örtmekte kullanılan bir çeşit saz (kamış) dan bu işleri yapan meslek erbabı.

• İncenacar : İnce marangoz,mobilya işlerini yapan.

• Kabalcı : Tarla işlerinde götürü olarak çalışan, götürü alış veriş yapan.2. Kira ile bağda oturan kimse

• Kanavetci : Yer altındaki su kanallarını yöneten ve temizleyen

• Kasarcı : Dokuma yapıldıktan sonra veya iplikken beyazlaştırma işini yapan.Kasar ,klor yani günlük kullanımda çamaşır suyu .

• Kavsara : İslam mimarisinde,dini ve sosyal yapıların “taçkapı”,”mihrap” gibi yerlerinde bulunan yarım kubbeye benzeyen,üst bölüm.

• Kazaz : Ham ipeği iplik ve ibrişim durumuna getiren kimse.

• Kervancı : Kervan sahibi veya kervan güden kimse.

• Kileci : Buğday,arpa gibi ürünleri hacmen ölçme kabı yapan.

• Körükcü : Deriden ve içine hava çekip geri verebilecek biçimde yapılmış, açılıp kapandıkça içindeki havayı üfleyen, ateşi canlandırmakta kullanılan aracı yapan,kullanan veya satan

• Köşger : Kunduracı, yemenici, kundura onarıcısı.

• Külekci : Tahtadan kap yapan.Yoğurt,tuz,du

• Masereci : Aslı “muhasara”dır.Anlamı; kuşatma,çevirme,abluka altına alma.Buradaki soyadı muhasara zamanında kullanılan ,ortak yemek pişirilen büyük kazan anlamında “muhasara kazanı yapımcısı” veya “muhasara zamanında yemek işini düzenleyen “anlamındadır.

• Mıhçı : Çivi yapan

• Mutaf : 1. Keçi kılından hayvan çulu, yem torbası vb. dokuyan kimse. 2. Keçi kılından dokunmuş veya örülmüş çul, çuval, yem torbası vb. şey

• Pineci : Pine : Çarıkların, yemenilerin altına vurulan kösele parçası.

• Saraç : İşlenmiş deriyi,kesip biçip yapılacak ürüne göre şekil veren.

• Savan : Pamuk ipliğinden yapılan kalınca kilim, çul.

• Semerci : At,eşek için semer yapan.

• Sepici : post vbyi kullanabilecek duruma getirmek için uygulanan işlemlerin tümü, tabaklık

• Sepin : 1- Çeyiz, kalın 2- Yaygın, yayık

• Yemenici : Yemeni ( deri ayakkabı ) yapan.

Şimdi olsa herhalde şöyle olurdu. Bilişimci, keyboardcı, stratejist, cenececi, elsidici, benmarici, ledci, yazılımcı 🙂 İyi ki o zaman çıkmış yahu bu kanun. ·

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir