Peçiç

Hanımların vazgeçilmez oyunu idi…
Peçiç Hintistan’dan İpekyolu ile ulaşmış.
Hintçe Patchis 25 demekmiş.Peçiçteki en büyük sayı olduğundanmış.
Altı adet deniz kabuğunu andıran taşlarla oynanan, bir akıl ve strateji oyunu olan peçiç, karelere ayrılmış dört parça ve her parçası yirmi dört adet kutucuktan oluşan bir bezin üzerinde oynanmaktadır. Peçiç, karşılıklı birer kişiyle oynanabildiği gibi, takım halinde ikişer kişilik gruplarla da oynanabilmektedir. Her oyuncunun aynı renklere boyanmış ve tahtadan yapılmış dört adet taşla oynadığı peçiçte, taşları kırılmadan turu tamamlayıp bitiş kısmına varan kişi oyunu kazanmış oluyor.

Peçiç artı şeklinde kumaştan yapılan bir oyundur. Artı şeklindeki kumaşa dikişle kareler ve dikdörtgenler çizilir. Deniz kabuğu ( it boncuğudur) elde öfelenerek yere saçılır. ilerleme birimi olarak piyon kullanılır. 6 tane deniz kabuğu ve 8 tane de piyon olmalıdır. Peçiç oyunu en az iki, en fazla altı oyuncu ile oynanılır. İkiden fazla kişinin oynaması durumunda mutlaka iki takım oluşturulmalıdır. İkiden fazla takım oluşturulamaz. Kişi sayısı tek ise, diğer takımdaki fazla kişinin yerine öbür takımdaki kişi iki defa boncuk atar. Kişi sayısı çift ise eşit sayıda iki takım oluşturur. Piyonlar 4er 4er iki takıma verilir. Dört piyonun rengi koyu, dört piyonun rengi ise açıktır.
Deniz kabuğunun iki yüzü vardır, birisi açık birisi kapalı diye nitelendirilir. Deniz kabuğunu (it boncuğunu) avucumuzda karıştırır ve yere atarız. Kapalı yüz kaç tane ise gelen sayıyı belirleriz ve oyun alanında gelen sayı kadar ilerleriz. Deniz kabuğunun 6 tane olması gerekir. Altı taneden biri açık beşi kapalıysa sayı yirmi beştir ve en büyük sayıdır yirmi beş atan takım bir taşını oyuna koyma hakkı kazanır. Eğer dört taşı da dikiliyse oyun alanında yirmi beş kare ilerler ve bir karede penk olmak üzere toplam yirmi altı kare ilerler. Ayrıca deniz kabuklarını tekrar atma hakkı kazanır. Altı deniz kabuğundan biri kapalı beşi açıksa sayı on ikidir ve en büyük ikinci sayıdır. On iki atan takım bir taşını oyuna koyma hakkı kazanır. Dört taşı da dikiliyse oyun alanında on iki kare ilerler ve bir kare penk oynar. Deniz kabuklarını tekrar atma hakkı kazanır. Kabukların hepsi açıksa sayı sekizdir oyun alanında sekiz kare ilerler ve kabukları tekrar atma hakkı kazanır. Kabukların hepsi kapalıysa sayı altıdır oyun alanında altı kere ilerler ve kabukları tekrar atma hakkı kazanır. Kabukların ikisi açık dördü kapalıysa sayı dörttür oyun alanında dört kare ilerler kabukları atma sırası karşı takıma geçer. Kabukların üçü açık üçü kapalıysa sayı üçtür oyun alanında üç kare ilerler sıra karşı takıma geçer. Kabuklardan dördü açık ikisi kapalıysa sayı ikidir oyun alanında iki kare ilerler ve sıra karşı takıma geçer. Yirmi beş, on iki, sekiz, altı sayısını atan kişi ya da takım, kabukları tekrar atar ama aynı sayı üç kere üst üste gelirse üst üste gelen sayıların hepsi yanar ve tekrar atılır. Örneğin bir el atıldı on iki geldi ikinci el atıldı yine on iki geldi üçüncü el atıldı yine on iki gelirse üç on ikide yanar ve bir el daha atılır gelen sayı kaçsa oynanır aynı kural yirmi beş, sekiz ve altıda da geçerlidir. Oyuna taşını koyabilmek için takımlar on iki veya yirmi beş atmak zorundadır. Yirmi beşin başlangıç yeri başkadır on ikinin başlangıcı başkadır. Yirmi beş atmak daha avantajlıdır on beş kare ileriden başlanır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir