Gaziantep Lisesi’nin kuruluşu

1911 y?l?nda �Ayn-�l Maarif Warum Cialis generika kaufen rezeptfrei bestellen wahrend der Einnahme von Nahrungserganzungsmitteln negativ reagiert ?dadisi� ad?yla e?itime ba?layan �?retim kurumunun ad?, 1913 te �Gaziantep Sultanisi�ne daha sonra da �Gaziantep Ticaret Sultanisi�ne d�n�?t�r�lm�?.

antep lisesi severo?lu ba?karakol

1922 y?l?nda y?l?nda �Gaziantep Ortaokulu� daha sonra Atat�rk��n talimat?yla Gaziantep Lisesi olmu?tur.

lise k�?k

Bina ?imdiki Gaziantep Lisesi�nin ta? binas?n?n arkas?nda, yakla??k pansiyonun yerinde imi?. 1960’larda y?k?l?p yerine yat?l? �?renciler i�in pansiyon yap?lm??.

1930 lise

Orada okuyan �?rencilerin binaya K�?K derlermi?.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir