Yakası açılmadık hanekler

• Ağır taş batman döver, hafif taşa g.. silerler.
• Ağyolun keçisi gibi tok gidip aç geldik.
• Adları ulu, g.tleri kuru.
• Ağzının domalmasından “Ömer” diyeceği belli oldu.
• Alaca zubun, aç karın, salın da..aam salın.
• Ana kızına öğüt vermiş, kız “eşşegin s…ne sinek konuy” demiş.
• Anası yan yatar, çüşşüğü tepik atar.
• Baktın,ibrik akıyor, evvel g..ü yu, sonra abdestini boz.
• Beleş biti yakama koğurt.
• Ben umarım bacımdan, bacım ölür acından.
• Bir mıskal altına,bi batman g.t gerek.
• Bizim gelin,benden kaçar,başını örter,kıçını açar.
• Bu evden bir ölü çıkacak demişler,herkes azabın yüzüne bakmış.
• Camının mumunu yiyen pisseen ( Kedi) gözü kör olur
• Düğünü okuyucu b.klar.
• Ele verir sabağı, götünde haylan kabağı.
• Eşşee süren os….na katlanır.
• Eşşeğe rakı içirmişler, çulunu bahşiş vermiş.
• Evde var eşiklik, hamama gitme eşeklik.
• G..e yakın yerden et yenmez.
• G..ü olan osurur, kapısı olan basırır.
• Gağlarken, gağlerken kuzladı.
• Garip itin kuyruğu g..ünde gerek.
• Gizli işin, eşkere (açık,açık)uşağı olur.
• Haleyk (halayık) s…dikten sonra kapı mı basırıyn?
• Her gördüğünü sah belleme, itin bohunu tah belleme.
• Her zaman çiğdem çıkmaz, bazen de küsküç kırılır.
• İbibik sende bu g.t varken, çook yuvalar kokutursun.
• İğ’de de var, bekerede de var, bunu eğiren kahbede de var.
• İki g.tün yok ki birini yırtasın.
• Kabaklamayı yiyen gerdeğe girsin.
• Kız dediğin kapı şakşahısı;gelen çalar,giden çalar.
• Koortsam zeyt dökülecek,koortmasam büzzük s….lecek.
• Leylekken leylek,önce çöpü g..ne ölçer.
• Müslümanın arsızı derviş,gavurun arsızı keşiş olurmuş.
• Ölünün gözünden yaş, hocanın evinden aş çıkmaz
• Ört kara keçi g.tünü.G.. bizim g..ümüz.
• Pisee b..un derman demişler.Eşmiş yere gömmüş.
• Sesi kız gibi,s..i biz (köşkerlerin kullandığı büyük iğne )gibi.
• Şahan gözünü ette açmış.Karga gözünü b..ta açmış.
• Şalvarı yok,uçkur beş batman.
• Tedariksiz abdesthanaya giden,d.mala ,d.mala taş arar.
• Uyuz itte kıllı d….k ne arar.
• Zengin ateş dökerse,fukara g.tünü saksı (Kürek) eder.

Bu haneklerin hiçbiri benim değil atalarımız demiş, Prof.Ömer Asım Aksoy yazmış.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir