1904-1908 arasında Antep’teki mahalleler

1904 Cialis hinta viron apteekissa – 10 oppituntia – 1908 y?llar? aras?n? kapsayan salname kay?tlar?nda; ?ehirdeki mahalle say? 80 olmakla birlikte hepsinin isimleri ayr? ayr? yaz?lm??t?.

Otuz y?l �nceki verilerden farkl?l?klar i�ermektedir. �ncelikli olarak mahalle say?s?nda d�?�? ger�ekle?mi?tir. Hayk Baba, ?arkiyan, Kurb-? Kozanl? 2 ve Bayrak B�l�?� mahalleleri art?k mevcut de?ildir. Ancak Yaprak isminde yeni bir mahallenin varl???na tesad�f edilmi?tir.

1.protestan kilisesi eski sinema sokak wx

Mahalle say?lar?nda g�r�len de?i?im baz? mahalle isimlerinde de kendisini g�stermi?tir. Arab Hanesi � Arab; �akmak B�l�?� � �akmak Kuyu; D�?meci B�l�?� � D�?meci; G�l?a Hanesi � G�l?an/G�le?; Hamamc? Hanesi � Hamamc?; Kara Ma�an/Ma�in � Kara Mar�a?; Karacal? B�l�?� � Karacal?; Kayseriyye � Kayseri; Kazzaz B�l�?� � Kazzaz; K?far Hanesi � K?far; Musulluzade � Musullu; M�zellef Hanesi � M�zellef; Nergis Hanesi � Nergis; Darac?k Soka?? � Darac?k ?eklinde de?i?tirilerek yaz?lm??t?r.

Kaynak:�Prof. Dr. Bilgehan PAMUK,�XIX. Y�ZYILDA GELENEKSEL ?EH?R DOKUSUNDAN MODERN ?EH?R DOKUSUNA GE�??TE AYNT�B ?EHR?, sf 46

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir