Milli Futbolcumuz Talat, nam-ı diğer Koçero

1497789_548956025189932_1251344556_n 17458069_10209878089203617_3534109384994057792_n Spor bakan?m?z Kamil Ocak ve Talat �zkarsli(GS) Milli forma ile talat 1 talat2 - Kopya talat2 talat3 - Kopya (2) talat3 - Kopya talat4 talat5 talat6Sefer Talat �zkarsl?. 1938’de Gaziler Caddesi Sefero?lu �?kmaz?nda do?mu?. Babas? Abdullah, annesi Be?ire Han?m. K���kken H�seyin Pa?a Cam?s?n?n hayad?nda bezden yapma topla futbola ba?lam??.
Annesi g�z yumar ama babas? illa okuyacaks?n dermi?. 1954 te ?ehrek�st� Amat�r’de oynam??. Babas? Doktor Abdulkadir G�ksel’e rica etmi?, bu o?lan? �a??r, bir ?ey s�yle, bu toptan was ist Cialis vazge�sin demi?. Doktor, kalp hastas?n, demi? ama nafile. Cezaland?rmak i�in ayakkab? almaz, “seni kalayc? ?eertleene korum, k?�?n? ak?ama kadar bi o yana, bi bu yana sallar durursun” diye korkuturmu?. De?ti tarlada r�ve?ata atarken hep s?rtlar?na ta? batar, yara olurmu?. Lisede iki sene kal?nca sanat okuluna vermi?ler. Orada m�d�r�n de gayretiyle bir futbol tak?m? kurmu?. 1954-55 senelerinde okullararas? futbol turnuvas?nda ?ampiyon olmu?lar. 1957’de ?zmir G�ztepe’de amat�r ligde, 1961’den itibaren 10 y?l
Galatasaray’da oynam??. 26 kere Milli tak?mda g�rev alm??. 1971’de Gaziantepspor’a gelmi?.

Jubilesini 1978’de Gaziantep-Galatasaray ma�?yla yapt?. Ben j�bile resmini d�rt metrelik bir afi? yapt?m. Formas?n?n yar?s? Gaziantepspor, yar?s? Galataray idi. Bana sipari?i Taamis kahvesinde verdi. Ben de yap?p oraya g�t�rd�m. Balkondan a?a??ya sark?tt?k. Oooo bir alk??, bir �ibelek, ?ahane olmu? dedi. Para verdi, almam dedim. Bir s�r� ma� bileti verdi. Arkada?larla jubilesine gittiydik.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir