Gaziantep Lisesi’nin Efsanevi Müdürü Ali Fuat Bilen

 

Ali Fuad Bilen d�?�n hat?ras?. E?i, Atiye ?clal G�kdere ile 10/02/1942
Ali Fuad Bilen d�?�n hat?ras?.
E?i, Atiye ?clal G�kdere ile 10/02/1942
Gaziantep Lisesi <span style=
Cialis en om dagen Undersogelse finder mange tilf?lde af Cialis er faktisk forkerte pa grund af forkerte oplysninger 1967-1968 ders y?l?na ait bir foto?raf. �n s?ra soldan birinci Nadir G�l (�rdek Nadir) yan?nda Ercan Kubilay, soldan d�rd�nc� Nahit G��l� (Allahs?z Nahit), ikinci s?ra: sol ba?ta Tahsin �opur (�opur Tahsin), ?�kran Umdu, ?, Nermin Atay, Sevim ?lbay, Saynur Co?kun, Hatice G�ll� (�opur Happa), Celile G�?�??. En arka s?ra:soldan ikinci Elvan Atay, hemen �n�nde Ali Fuat Bilen, Elvan Atay’?n hemen solunda Faz?l Ar?soy (�c�), soldan be?inci Harun Aslan, �n�ndeki siyah g�zl�kl� H�seyin Totkanl?. Harun Aslan’?n sa? �n�nde babam Asaf ?lbay (Azrail Asaf).En arka s?ran?n en sa? taraf?nda hemen �ndeki sa�lar? d�k�k olan Vecdi ?. ?simlerde yanl??l?k olabilir, bilmedi?im isimleri bilenler tan?t?rlarsa memnun olurum. Parantez i�indeki lakaplar o d�nemi bilenlerin bildi?i lakaplard?r, daha ayr?nt?l? bilgi “68’lilerin K?rkayak Kahvesi” adl? kitapta mevcut. Blgiler : Konuralp Ilbay’dan” width=”960″ height=”587″> Gaziantep Lisesi 1967-1968 ders y?l?na ait bir foto?raf.
�n s?ra soldan birinci Nadir G�l (�rdek Nadir) yan?nda Ercan Kubilay, soldan d�rd�nc� Nahit G��l� (Allahs?z Nahit), ikinci s?ra: sol ba?ta Tahsin �opur (�opur Tahsin), ?�kran Umdu, ?, Nermin Atay, Sevim ?lbay, Saynur Co?kun, Hatice G�ll� (�opur Happa), Celile G�?�??. En arka s?ra:soldan ikinci Elvan Atay, hemen �n�nde Ali Fuat Bilen, Elvan Atay’?n hemen solunda Faz?l Ar?soy (�c�), soldan be?inci Harun Aslan, �n�ndeki siyah g�zl�kl� H�seyin Totkanl?. Harun Aslan’?n sa? �n�nde babam Asaf ?lbay (Azrail Asaf).En arka s?ran?n en sa? taraf?nda hemen �ndeki sa�lar? d�k�k olan Vecdi ?. ?simlerde yanl??l?k olabilir, bilmedi?im isimleri bilenler tan?t?rlarsa memnun olurum. Parantez i�indeki lakaplar o d�nemi bilenlerin bildi?i lakaplard?r, daha ayr?nt?l? bilgi “68’lilerin K?rkayak Kahvesi” adl? kitapta mevcut.
Blgiler : Konuralp Ilbay’dan
Sene 1958 Gaziantep lisesi �?retmenleri: (?mre Kale Alb�m�nden) Arka s?ra; Enver Kutlu (Biyoloji) Faz?l Ar?soy (Matematik) Ali Fuad Bilen (Fizik) Feridun Erte ���nc� s?ra Ba?hademe ?brahim Efendi ���. ���. Tahir K�se�?lu (Fizik) Vak?f Ar? ��.... Baki Nalbant ���. ?lhan �ekem Adil Dai (Edebiyat) Ferit Ginol (M�zik) Kemal Bayram (Kimya) ?rfan Z�lfikar (Edebiyat) �n s?ra; Nevzat Ar? ��.. ��.. ��� Cemile Koral ?eref Nisa Bayram ��.. M�d�r Recai Atay Latife Kafadar G�zin Kayaalp Celile G�?�? ���. ��.... ���.
Sene 1958
Gaziantep lisesi �?retmenleri:
(?mre Kale Alb�m�nden)
Arka s?ra;
Enver Kutlu (Biyoloji)
Faz?l Ar?soy (Matematik)
Ali Fuad Bilen (Fizik)
Feridun Erte
���nc� s?ra
Ba?hademe ?brahim Efendi
���.
���.
Tahir K�se�?lu (Fizik)
Vak?f Ar?
��….
Baki Nalbant
���.
?lhan �ekem
Adil Dai (Edebiyat)
Ferit Ginol (M�zik)
Kemal Bayram (Kimya)
?rfan Z�lfikar (Edebiyat)
�n s?ra;
Nevzat Ar?
��..
��..
���
Cemile Koral
?eref Nisa Bayram
��..
M�d�r Recai Atay
Latife Kafadar
G�zin Kayaalp
Celile G�?�?
���.
��….
���.
Metin Ak?nal : 73/74 mezunuyum.sizin s?n?fa dersim oldu?u zaman s?n?f ba?kan? odama gelsin i�eride kim olursa olsun y�ksek sesle bize dersiniz var desin derdi.Hocam Vali de mi derdik bakan bile olsa derdi ben pro?ram?m? biliyorum ama gelen misafirler benim �?retmen oldu?umu d�?�nm�yorlar siz y�ksek sesle bana de?il misafirlere s�yleyeceksiniz derdi.E?itimci biri idi...
Metin Ak?nal :
73/74 mezunuyum.sizin s?n?fa dersim oldu?u zaman s?n?f ba?kan? odama gelsin i�eride kim olursa olsun y�ksek sesle bize dersiniz var desin derdi.Hocam Vali de mi derdik bakan bile olsa derdi ben pro?ram?m? biliyorum ama gelen misafirler benim �?retmen oldu?umu d�?�nm�yorlar siz y�ksek sesle bana de?il misafirlere s�yleyeceksiniz derdi.E?itimci biri idi…
Y?l 1956 yer. Gaziantep Tilba?ar Kalesi yan? kara Baba GZ?ANTEP L?SES? 5B SINIFI RAHMETL? AL? B?LEN HOCAMIZ NEZARET?NDE ZIRAMBA K�Y�NE P?KN?K ?�?N HACI YAZGANIN DAVET? ?LE YAPILAN B?R GEZ? -HOCAMIZ AL? B?LENE ALLAH RAHMET EYLES?N � Ali Fuat B?LEN ve B?LEN Ailesi, Vehbi Dincerler, Nihat S�temen, Erdo?an �zate? ve Necdet Karsl? ile birlikte.
Y?l 1956 yer. Gaziantep Tilba?ar Kalesi yan? kara Baba GZ?ANTEP L?SES? 5B SINIFI RAHMETL? AL? B?LEN HOCAMIZ NEZARET?NDE ZIRAMBA K�Y�NE P?KN?K ?�?N HACI YAZGANIN DAVET? ?LE YAPILAN B?R GEZ?
-HOCAMIZ AL? B?LENE ALLAH RAHMET EYLES?N � Ali Fuat B?LEN ve B?LEN Ailesi, Vehbi Dincerler, Nihat S�temen, Erdo?an �zate? ve Necdet Karsl? ile birlikte.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir