İngiliz casusu Lawrence

İngilizlerin Orta Doğu’ya yayılma siyâseti istikametindeki faaliyetlerine katılıp, 1910 yılında Türkiye’ye geldi. Fırat Nehri kıyısında arkeolojik araştırmalar adı altında, petrol etüdü, siyâsî ve etnolojik bilgiler topladı. Mezopotamya, Suriye, Filistin ve Mısır’ı gezip, Arapça ve İslâm âdetlerini öğrendi. İngiltere’ye dönüp, 1911’de Oxford’da doktorasını verdi. Tekrar Orta Doğu’ya dönüp, Arap ülkelerinde çalışmaya başladı, Gazze’den Akabe’ye kadar bölgenin haritasını çıkardı. I. Dünya Savaşı’nda İngiliz ordusunda vazife aldı. İslâm âleminin en büyük devleti ve hilâfet makamına sahip Osmanlı Devleti de, İttihatçılar tarafından savaşa sokulunca, casusluk vazifesiyle tekrar Orta Doğu’ya gönderildi.
I. Dünya Savaşı’nda yüzbaşı rütbesiyle, İngiliz İstihbârât Teşkilâtı olan İntelligence Service’te câsus olarak çalıştı. Vazifesi, İttifak Devletleri safında harbe sokulan Osmanlı Devleti hâkimiyetindeki Arap ülkelerinde isyan çıkartmaktı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir