Gözlerimi yummuş Kilis’i yaşorum…

Gözlerimi yummuş Kilis’i yaşorum…

Küle küle kar yağor,
Evimizin damı şıp şıp akor
Babam süllümden çıkıp loğ loğlor,
Ben elimde tokaç suyuğu tokaçlorum.

Güneş açor,
Karlar bulgur bulgur olor.
Leğen dolusu karsambaç yapor,
Tandırın başında yiyoruk.
Nenem, kaşık kaşık atıştıror
Dişlerim uyuştu, dor.
Dişlerinin dakma olduğunu unutor,
Biz leh leh güloruk.

Bahar olor.
Komşu avratlardan santrala gidoruk,
Anam ağama kız bakor,
Kimseleri beğenmor.
Karma-katma yaporuk,
Kavurga yiyoruk,
Gözlerimi yummuş Kilis’i yaşorum…

Kavunlar olor,
Köylerden şilif dolusu kavunlar gelor.
Çevirip kıçını kokloruk,
Tüyleri burnumuza bator,
Hapşıroruk.

Ağamla Zeynebi nişanloruk,
Ağpınara yün yumaya gidoruk,
Anam, acirden balcan dolması bişiror
Yoldan geçen Acalılar’a da veroruk,
Due aloruk.

Mıkımı yünleri tokaçloruk,
Hem yün yuyor hem seybana edoruk
Tumanımız yaşaror,
Aldırmoruk1146577_10151518547092260_1355446418_n

Şıh Mehemede adağa gidoruk,
Konu komşuyu da götüroruk.
Davar kesoruk.
Öğlene yoğurtlu küfte yaporuk,
Bol bol yiyip, su içoruk.
Sido dezzeyi böğcük ısıror,
Korkoruk.

Akşama kelle bişiror, mumbar dolduroruk
Afiyetle yiyoruk.
At arabasına binip,
Ayaklarımızı salloruk,
Eve dönoruk.

Gokhan_AsGul_Kilis_korler_carsisi_1968

Ebenin sinemasında gavur filmi oynor,
Ona getmoruk.
Özyurt sinemasına gidoruk,
Özcan Tekgül’ün “Çadır Gülü” gelmiş,
Hor hop hazırlanoruk.

Boz eşşeğe binor bağa gidoruk,
Üzüm kesip heyir toploruk ,
Heyirleri çördüğün üstüne seroruk.
Sepetleri hurca koyoruk,
Tutlu kuyudan su içor
Elhamdilullah doruk.

At arabasından sergiye gidoruk,
Fe’eller çalışor, biz densizlik edoruk
Şammıtları duza basıp yiyoruk,
Şıttıf toploruk.

Yan tarladan acir çaloruk ,
Aç karnına yiyip cırcır oloruk.
Geceleri mıraharal oynoruk
Kenneler dolusu su içoruk
Duz ölbesine çarpıp duzu dökoruk.

Anam, kırtçala sizi, dor.
Korkumuzdan uyur kimi yaporuk.
Mavış deze mevlit okudor,
Anamdan ikimiz gidoruk.
Ben bayramlık zubunumu geyorum,
Anam ağ dolağını dolor
Mevlit okunor, biz ağloruk
Şerbet verilor, içoruk
Ölüler ruhuna fetihe okoruk.

Birgün kapı çalınor,
Birkaç avrat görücü gelor.
Bacım kehve bişiror,
Yüzünü mangala tutor
Yanakları kızaror.
Etli canlı görünsün diye,
Üst üste zubun geyor,
Görücülerin yüzü gülor.

Mehemedin yüzünde çıban çıkor,
Anam tavuk boku çalor,
Yara azor.
Hesen Kamil’e götüroruk
Doktur yüzümüze tüküror.

Bilet kırk kuruş olmuş deyi söylenoruk.
Sinema fırın kimi
Şıpır şıpır terloruk.
Ayran içoruk, haytalya yiyoruk,
Yüreğimiz serinlor.

Özcan Tekgül dans edor,
“Allahından ıstıfıl ol” doruk,
Biz utanoruk.

Düğün edoruk,
Kör Elif çalor, biz oynoruk.
Cilleye çıkoruk.
Zılgıtlar arşı alayı alor,
Gülor, eylenoruk.
Kına yakıp ağıtlar söyloruk.
Kız Ahsen erkekleri coşturor,
Kız Feyzi ataş dansı yapor.
Yoh yohlar birbirine karışor,
Zeynep’le Mehemed yorgun argın
Gerdeğe giror.

Aronun oğlu dellal çağıror,
Arasa Çarşısı’na kar yağdı, dor.
Babam deve eti almaya gidor,
Anam hazırlığa başlor,
Et küftesi yaporuk,
Birezini Aytencici Remzi Ek’e gönderoruk
Eyle güzel olor ki
Barmaklarımızı da yiyoruk.
Allah’a due edoruk.

Çok uzun yıllar geçor,
Böyoruk, yaşlanoruk.
Birgün dönüp gelorum,
Bakorum Kilis il olmuş,
Her bir şey değişmiş,
Üzülorum; sevinorum.
Mert insanlarını görorum,
Gurur duyorum.

Her şeye rağmen
Gözlerimi yumor,
Eski Kilis’i yaşorum.

Mehmet KARADAŞ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir