Antep Belediye Binası Önünde Protesto, Aralık 1919

 

30 Aralık 1919’da Antep sayılı günlerinden birini yaşadı. Osmanlı istiklâlinin (İstiklâl-i Osmaniye) yıl dönümü münasebetiyle Türklerin her zaman hür yaşadıklarını ifade eden iyi bir program dâhilinde bütün esnaf ve yöre halkının katıldığı fevkalade bir merasim yapıldı.(36) Antep ahalisi han, mağaza ve dükkânlarını kapatarak Osmanlı sancaklarıyla donatmışlardı.(37)

O güne kadar bu yıl dönümü hiç bir zaman kutlanmış değildi. Teşkilatını iyice düzenlemiş ve il dâhilinde iyice örgütlenmiş, kuvvetlenmiş olan Heyet-i Merkeziye bu yıl dönümünü vesile yaparak Fransız ve Ermenilere karşı bir gövde gösterisi yapmayı kararlaştırmıştı. Belediye önünde yapılan 10.000 kişinin katıldığı büyük mitingde istiklâl ve hürriyet hakkında hararetli nutuklar okundu. Daha sonra yapılan gösteri yürüyüşü akşama doğru tamamlandı.(38) “Antep, Urfa, Maraş teşkilatının günden güne kendini göstermesi Adana’daki Fransızları düşündürmeğe başladı. Pek önemli olan şu günlerde millet birliğini muhafaza, azim ve imanını takviye etmeye devam ettikçe millî istiklâl kurtulacaktır” diyordu Mustafa Kemal.(39)

Bu durum karşısında Fransız komutanı Antep’teki kuvvetlerini takviyeye başladı. Bu takviyelerin gelişi her seferinde Türkler tarafından şiddetle protesto edilmekteydi.(40)

Yazan: Yrd. Doç. Dr. Ayhan Öztürk

36 LOHANLIZADE, a.g.e., s. 22, “Türk Sancak Bayramı efkâr-ı milliyeyi galeyana getirecek tezahü’ratı vataniye icrası için Türklere iyi bir fırsat bahş etti.” bkz. ABADİ, Gaziantep Fedaileri, s. 29, ABADİ, Türk Verdünü Gaziantep, s. 30.
37 Nasihat Gazetesi, 9 Şubat 1336 (1920), No: 259-14.
38 ÜNLER, a.g.e., s. 27.
39 Atatürk Özel Arşivinden Seçmeler, Haz. TC. Genel kurmay Başkanlığı, ATASE, Ankara, 1981, s. 110.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir