DIŞARIDA YİMEK YİNİNÇİ NOLUY YANI…

DIŞARIDA YİMEK YİNİNÇİ NOLUY YANI…

Kele anam aha sizden olak… Baa haksızsam haksızsın deyin… Ben artı bu zemanın arvatlarını heriflerini uşaklarını tanıyamıym. Herşey gendere yük gelmiye başlayık millet eringeçleenden nerdeyse altına edici… İsdiylerkine evimize barhımıza kimseler ayak basmasın. Zatı çokluk mısafır da çaarmıylar aman evimiz batmasın deye… Hatta mısafırlarını ifdar yimeklerine çaardıklarında ya da mısafır davet etmeleri gerekdee vahit de dayım dayım dışarıdahı löküs lohantalarda ağırlamak götürmek isdeyler…Birbirlerine ceh satıp oturuylar…Herifleri de deykine “yorum arvatlarımıza yazzık dee mi ondarı sohakda mı buldukkine… Aşamaça deerme kimin dönüyler halları galmıy “… Garşı geçede bunun altında galmamak uçun daha ekistra yerlere götürmek isdeyler… Hat da bazi ayleler de bu dışarıya yime eletme yüzünden herif arvad birbirlerine düşüyler… Yime gidinçi de yidiklerini içdiklerini bırahıp poz poz iresim çekip internete iresim yetiştirme derdiynen geçiriyler… Baa eyle geliykine çoğu vahit iresim çekmeden yimen dadını bileme alameylar..Aman hösün bes…Gendere göre bundarın derdii dağlardan da böyyük… Aman yarabbi töbe… Allah bes beterinden esirgesin alayımızı… Arvadlar zatı yimek bişirmiylerkine mutfak da iş çıkmasın bulaşık çıkmasın…Aman ha pammık ellerinin cilası bozulmasın deye… Ondara göre evler dayalı döşeli püfür püfür durmalı zatı temizleede durmamıya temizlikçi gadın alıylar… O masim gadınlar da netsinler epmek parası uçun aşamaça bundarın evini barhını barlarını temizlemeye urgaşıylar… Acı bi de buader işin altından girip üstünden çıhan arvadlara para veriyken elleri titremese de beş on guruş daa fazla verseler imandan mı olullar ola deym… Biliysez arvratlar esgiden belli aralarında da altın günü yapıylardı… Şindi artı dışarıdahı pastanelerde parklarda lohantalarda gayfelerde yapıylar… Neen biliymisez evleri yeen batıymış uşak devşek g..tlerin de gurt gaynıymış kimin guduruylarmış bi tüllü oturmuylarmış…Evin altı üsdüne geliy o gün g.tümüz heç yer dutmuy daa bi de yeen bulaşık yalaşık çıhıymış… Arvadlar “Bacım bizim de canımız var… Bi mısafırdan önce evi temizliyk pekliyk bes millet irahet etsin arıca arıca otursun deye… yiyecek öteberi hazırlıyk elvan tüllü ondarı ikram ediyk sona bi de ondar gedinçi evi temizliyk… Aşama belimizde bıhınımızda hal galmıy… Bari bundan sovna altın günnerimizi de dışarıda gayfeler de parklar da lohantalar da yapak da hem oralık da garsonlar da servis yapıylar bulaşık yalaşık derdi de olmey… Buader işi de yapmak zorunda galmazzık ” deyler…Hamarat olanların bazileri yimeklerini gendi yapıy götürüy… Bazileri de başga avratlara elvan tüllü çeşit yapdırıp gendi yapmış kimin ceh satıp arabalarına binip elediyler… Zatı artı şükür heriflerin arabalarına da el goyuklar…Masim herifleri de motornan, dolmuşnan, dramvaynan, yayan, işlerine gedip geliyler…Bacım bizim zemanımız da uşaklarımıza gendimiz bahardık …Şindi çalışanlara bi şey dimeym de ondar mecburlar kireşe ya da bahıcıya vermiye…Kele bu ev gadınlarına ne dimeli yaa… İşleri güçleri olmadıı halde uşaklar gezerken ellerine ayaklarına dolaşmasın deye başlarından savuşdurup hemene bi kireşe anaohuluna ya da bi gursa yazdırıylar sona da gün gün geziyler…Söylemek isdedem evde oturan arvadlara… 1 yaşındahı uşanı ya da daa güccük böbeni gezme urguna orala burala bırahan arvadlara…Yosam anaohuluna göndersinler anbelbeter daa eyi olur…Anaohulun da taydaşlarından oynallar iresim yaparlar gaynaşırlar…Zatı artı eskisi kimin evde oturup da uşaklarına gazan gaynatan analar da galmayık uşakların elinden duttukları kimin yallaa dorgu alışveriş mazaalarına hemene hamburgerden patata gızartmaları bir de yanına boylarından böyyük gola söyleniy ondarın deyimiynen güle yala yiniymiş …Aha sizden olak bacım o yidiklerinin hebicee evdeki yimeklere uyar mı baa galırsa uymaz… Ana boba olarak bunları ahıl edip uşaklarına zerallı deye annadacaklarına ondar ve gender ne isdiyse artı eyle yaşanıy…Sovna da ” Kele bu uşak kime çekdi ola beyle şindiden sumo güreşçisi kimin oldu netsek ola” deye de iş işten geçtikten sona derman aramıya başlıylar…Bahın böyyük tokdurlar televivyonda durmamıya ne deyler ” Pekata girmiş heç bi şeyii alıp yimiyciniz” deyler…Pekata girmiş alayı yiyeceklerde goruyucu madde varmışkine bu da bünyemize heç eyi gelmeymiş… Yook örnek çeşit ahlaksız dizileri seyretme durdo yerde arvadlar bu faydalı şeyleri seyredeller mi…Ondar bizim hayadlarımıza benzemiyen dizilerde ki hayatlara irmenirler ondar kimin yaşamıya özeniller beşarlıyamaz yüzlerine gözlerine bulaşdırırlar …O dizilerden örnek çeşit şeytanlıklar örgenirler…Ondar kimin gedip yiyip içip bahın biz nerelikler de neler yiyip eylenik deye poz poz iresim yetiştirirler….Şeyle bi an durdukları yerden ayrılıp da dışdan gender gendere bakma durumları olsa acep hakikatları görürler mi ola deym…Baa göre bu gedişat heç eyi deel düzenleri bozmuya aile içinden başlıylar bunda da görüysünüz çok beşaratlılar… Şindilik galın sağlıcaknan… Amanatınız gözel Allaha Gülay ve Kemal Oğuztürk

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir