Huyuna, tabiatina göre olumsuz kişilere söylenen yermeler

Bu eleştirileri bilin; sonra Antep şivesi konuşan biri söyler, iltifat sanırsınız.

• Ağzının portosu yok : laflarının,konuşmasında ölçüsü olmayan
• Aklı yılık : Yarım akıllı
• Apır sapır : Saçma sapan konuşan
• Boku cinli : Vesveseli
• Canı teze : Nazlı,hemen küsen,hanım evladı
• Cıdıllı : Kızgın aceleci
• Cızz büzzük : Çabuk kızan,ağlayan,alıngan
• Deli depek : Saçma atan
• Deli soyha : Deli,dengesiz,soy delisi
• Deve darı : Konuşmayı düzgün götüremeyen
• Dörpüsüz : Kibar olmayan,kaba saba,ağzına geleni söyleyen
• Dudağı kurtlu : Dedikoducu
• Elefesiz : Beceriksiz
• Gercik : Gıcık
• Halevetsiz : Sözü yakıştıramayan, sırasız konuşan
• Mamık : Aptal,saf
• Mass : Ağır davranan,durgun akıllı
• Mıcırık : Ezik
• S..i karnında : içten pazarlıklı
• Sıypalak : Güvenilmez,dönek
• Sıyrık : Güven vermeyen,gıcık
• Sifli : Sufli.Kılıksız, pis kılıklı, hırpani.İçinden pazarlıklı
• Silik : Kişiliksiz,hain
• Vahvahcı : İçten değil ama daima acımış,yardım etmeye hazır gibi görünen
• Yenlicek : Hafif
• Yuha : Hafif davranışlı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir