Halit Ziya Biçer Objektif ve Arşivinden SEYR-İ ANTEP

Mehmet Fatih Bozkurt‘tan:

Sabır ve gayretlerimiz sonunda Allah bize ikinci kitabımızı da yayınlamayı kısmet etti. Yaklaşık üç yıllık bir çalışma sonucunda hazırlamış olduğum “Halit Ziya Biçer Objektif ve Arşivinden SEYR-İ ANTEP“ adlı kitabım Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GAZİKÜLTÜR AŞ. tarafından bastırılarak yayınlamıştır.
Ana fikri Gaziantep’in sahip olduğu zengin tarih ve kültür servetinin tanıtılması olan bu çalışmanın diğer bir amacı da bu şehre pek çok alanda çeşitli hizmetlerde bulunmuş bir ustaya vefa göstermek ve bir jübile armağanı hazırlamaktır.
Kitabın hazırlanma sürecinde ilk olarak Halit Ziya Biçer’in arşivinde bulunan çeşitli boyutlarda ve konularda binlerce negatif ve pozitif dia, yüzlerce orijinal fotoğraf kartı ve kartpostalın taranıp bilgisayar ortamına taşınarak bunların tasnif edilmesi gerçekleştirilmiştir.
Bunlar arasından seçilen 410 fotoğrafın titizlikle altı yazıları hazırlanmış bu aşamada birçok bilimsel kitap ve dergiden faydalanılmış ve akademik bir metot izlenerek bilgilerin kaynaklarının dipnotta verilmesi de ihmal edilmemiştir. En sona da bir dizin eklenerek araştırmacılara aradıkları bilgilere kolayca ulaşabilme imkanı sunulmuştur. Bu şehri bizlere miras bırakan aziz şehitlerimize ithaf olunur.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir