Damat Dolması

Damat da olduk ama yeme k?smet olmad?
DAMAT DOLMASI
Bu dolma, i�ine konan f?st?kl?, bademli ve kuzu etli zengin harc? nedeniyle damat dolmas? olarak adland?r?lm??.
Tar�?n ve yenibahar il�vesiyle ve i�ine so?an konmamas?yla di?er dolmalardan farkl? bir tad? olan bu �zel yeme?i tatmak i�in d�?�n beklemeye veya damat olmaya gerek yok, sofran?z zaten d�?�n sofras? gibi �zel olacakt?r.
Kabaklar? y?kay?n.
S�sl� g�r�nmesi i�in �atalla veya t?rt?kl? b?�akla kabuklar?n? �izin.
?�lerini dibini delmemeye dikkat ederek �ok ince olmayacak ve biraz etli kalacak ?ekilde oyun.
Kabaklar? ya?da hafif k?zart?n.
Pirinci y?kay?n, kaynar suya at?n, bir iki ta??m kaynat?n ve s�zgece bo?alt?n.
K?ymay? tavada ya?la kavurun.
?�ine f?st?k ile bademi koyun ve birka� kez birlikte �evirin.
Pirin�, karabiber, yenibahar, tuz, tar�?n ve haspiri ekleyip iyice kar??t?r?n.
Harc? k?zarm?? kabaklara doldurun.
Birbirinin arkas?na gelecek ?ekilde tencereye dizin.
Dolmalar?n �st�n� ancak kamagra tabletki jak ludzie moga powiedziec ze ge�ecek gibi su ekleyin.
Tencerenin kapa??n? kapat?n, k?s?k ate?te 45 dakika, suyunu b�y�k oranda �ekip i�i ve d??? yumu?ayana kadar pi?irin.
Ate?ten ald?ktan sonra servis yapmadan �nce 10-15 dakika kadar demlendirin.
http://www.gaziantepmutfagi.org/Damat-Dolmasi,icerik2,37.html

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir