Kategori Arşivleri: Genel Mimari

Gaziantep Lala Mustafa Paşa Külliyesi/Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özkarcı

Lala Mustafa Paşa; Kanunî Sultan Süleyman (1520-1566), II. Selim (1566-1574) ve III. Murad (1574-1594) dönemlerinde Osmanlı Devleti’nin üst kademelerinde önemli görevlerde bulunmuş devlet adamıdır. Mustafa Paşa, Yavuz Sultan Selim zamanında, Bosna’nın Vişegrad kazasının Rudo nahiyesine bağlı Sokobviç (Şahinoğullan) köyünden devşirme yoluyla İstanbul’a getirilip, saray hizmetine alınmış ve burada çeşitli hizmetlerde bulunmuştur. Lala Mustafa Paşa, 1556’da […]

XVII. Yüzyıl Güneydoğu Anadolusu’nun Dini-Sosyal Hayatından Bir Kesit: Antep Mevlevihanesi /Abdüllatif ARMAĞAN

XIII. yüzyılda Anadolu’da temelleri atılan Mevlevilik, kurulduğu tarihten sonra öncelikle Anadolu olmak üzere zaman içinde değişik bölgelere yayılmıştır. Osmanlı coğrafyasının muhtelif şehirlerinde kurulan Mevlevihaneler, tarikatın yaygınlaşmasına katkı sağlamışlardır. Mevlevîlerin Güneydoğu Anadolu’da örgütlenmeleri ise 1517’de Suriye ve Mısır’ın Osmanlı hâkimiyetine girmesinden sonra başlamıştır. Bölgenin Osmanlı hâkimiyetine girdiği 1516 yılından kısa bir süre sonra 1525 yılında Kilis […]

Vara…(Keşke)

Vara… Vara eski evlerimizi yıkmayaydık. Eski mimarimizi, yapımızı bir kalemde kaldırıp atmayaydık. Vara sokaklarımız dar kalaydı, arabalar girmeyeydi. Kıraç yerlere yeni evler, sokaklar yapaydık. Vara o miskilim bağlarımızı, kirazlıklarımızı, fıstıklıklarımızı harap edip yerlerine apartman dikmeyeydik. Vara arasa, almacı pazarı, Gümüş Kastel, Osmaniye Kasteli, Döşeme Üstü, Değirmi Suvak, Sarı Mektep, Mecit Bey’in mayenehanası yerinde duraydı. Paramız […]

Gaziantep Yer Adları Üzerine bir İnceleme/Nevin Balta

Nevin Balta’nın”GAZİANTEP YER ADLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME” adlı kitabı hakkında: Ülkemizde Türkçe yer adları üzerine yapılan incelemeler ne yazık ki yeterli değildir. Ad bilim çalışmaları Türkiye dışında bir hayli yol almışken, Türkiye’de toponimi ile ilgili yapılan çalışmaların tarihi bir hayli yenidir. İçişleri Bakanlığı’nın 1967 yılında 7267 Sayılı Kanunla “yabancı kökten geldiği ve iltibasa yol açtığı” […]