Kırk öksüzle bir mağara da mı kaldın

“Kırk öksüzle bir mağara da mı kaldın.?

“Antep’teki Ermeni mekteplerin en büyük müessis ve Hadimi Hallaçyan isminde bir ermenidir

Şimdi Gaziantep Sağlık Müdürlüğü yanında odun ambarı olan bir mağara vardı. Bunun içine girdiğinizde taştan bir masa ve rahle ile karşılaşırsınız. Bunlar külünkle hususi suretle işlenerek kayadan yapılmış sabit bir zemine oturtturulmuş. Hallaçyan Antep’te hiç ermeni mektebi olmadığı bir zamanda ilk önce kırk ermeni öküz çocuk toplamış, bu mağaraya doldurmuş. Burada okutmaya yedirmeye, yatırmaya başlamış. Bunların hayatlarını temin için ermeni milletine keşkül,yani yardım kampanyası açmış. -Verin millet verin kırk öksüzle bir mağarada kaldım demiş.Sonra bu söz Antep’te misal getirme olmuş.Aceleci olan alacaklılara,çok sıkışıktım geçinemiyorum diyene ,”Ne var,ne var, kırk öksüzle bir mağarada mı kaldın” denir.Hallaçyan’ın mesleği kunduracı imiş,ama uyanık biriymiş.Protestan misyonerlerin peşinde Amerikaya gitmiş,oradan “kırk öksüzle bir mağarada kaldım”diye yardım toplamış.Sonra,ilk mağara mektebinin çevresini bilahare çok güzel binalar kurdurmuş.Dört yüz kişilik geniş bir okul açtırmıştır.Aynı zamanda da Antep’te Ermenilerden haftada bir metelik yardım toplarmış.O yüzden Antepliler bu mektebe “Metelik Mektebi” demişler.Halen bu binalar Gaziantep sağlık binası müdürlüğü olarak kullanılmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir