Yakası açılmadık hanekler 2

Yakası açılmadık hanekler:

• Adları ulu, g.tleri kuru.

• Ağır taş batman döver.Hafif taşa g.. silerler.

• Ağyolun keçisi gibi tok gidip aç geldik.

• Ağzının domalmasından “Ömer” diyeceği belli oldu.

• Alaca zubun,aç karın,salın da..aam salın.

• Ana kızına öğüt vermiş;kız “eşşegin s…ne sinek konuy” demiş.

• Anası yanyatar,çüşşüğü tepik atar.

• Baktın,ibrik akıyor;evvel g..ü yu,sonra abdestini boz.

• Beleş biti yakama koğurt.• Ben umarım Bacımdan ,bacım ölür acından.

• Bir mıskal altına,bi batman g.t gerek.

• Bizim gelin,benden kaçar,başını örter,kıçını açar.

• Bu evden bir ölü çıkacak demişler,herkes azabın yüzüne bakmış.

• Camının mumunu yiyen pisseen ( Kedi) gözü kör olur

• Düğünü okuyucu b.klar.

• Ele verir sabağı,götünde haylan kabağı.

• Eşşee süren os….na katlanır.

• Eşşeğe rakı içirmişler,çulunu bahşiş vermiş.

• Evde var eşiklik, hamama gitme eşeklik.

• G..e yakın yerden et yenmez.

• G..ü olan osurur,kapısı olan basırır.

• Gağlarken,gağlerken kuzladı.

• Garip itin kuyruğu g..ünde gerek.

• Gizli işin,eşkere (açık,açık)uşağı olur.

• Haleyk (halayık) s….dikten sonra kapı mı basırıyn.?

• Her gördüğünü sah belleme,itin bohunu tah belleme.

• Her zaman çiğdem çıkmaz,bazen de küsküç kırılır.

• İbibik sende bu g.. Varken,çook yuvalar kokutursun.

• İğ’de de var,bekerede de var,bunu eğiren kahbede de var.

• İki g.tün yok ki birini yırtasın.

• Kabaklamayı yiyen gerdeğe girsin.

• Kız dediğin kapı şakşahısı;gelen çalar,giden çalar.

• Koortsam zeyt dökülecek,koortmasam büzzük s….lecek.

• Leylekken leylek,önce çöpü g..ne ölçer.

• Müslümanın arsızı derviş,gavurun arsızı keşiş olurmuş.

• Ölünün gözünden yaş, hocanın evinden aş çıkmaz

• Ört kara keçi g.tünü.G.. bizim g..ümüz.

• Pisee b..un derman demişler.Eşmiş yere gömmüş.

• Sesi kız gibi,s..i biz (köşkerlerin kullandığı büyük iğne )gibi.

• Şahan gözünü ette açmış.Karga gözünü b..ta açmış.

• Şalvarı yok,uçkur beş batman.

• Tedariksiz abdesthanaya giden,d.mala ,d.mala taş arar.

• Uyuz itte kıllı d….k ne arar.

• Zengin ateş dökerse, fukara g.tünü saksı (Kürek) eder. Resim Antep Harbi’nden sonra Alleben cıvarında bulgur kaynatanlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir