Ceezden geldik

Ceezden geldik.

Körçöön oğlu Maamed oğlan everiymiş. Ceze çaardılar gettik. Çalgı yimek yeen gözeldi. Yinildi, içildi, oynandı, söylendi. Böökler “dadını gaçırman haa” dey tembeh etti amma gene de kimisi serhoş oldu. Amma Güccük Mısdafa eyice serhoş oldu. Onu ceez almıya götürmedik. Yuhalık etmesin dey ,biriynen evine saldık yatırdı geldi. Kız evine ince saznan epey kalabalık gedildi. Evin önüne düzüldük. Herifler yah bastı, arvatlar zılgıt bastı. Yah basmadan baazımız argıdı. Kız evi dondurmeynan datlı daattı. Geliyken de birer tene yaalık verdiler.Maamed Ağa ortaanın gardaşının kızını almış oğlana.Eyi adamlar.Kapının önünde birez çaldık,oynadık.Kamyonun üstüne ben, bi de Bakkal Hasan çıktık.Garaltıları tertipli,tertipli düzdük.Bizim uşaklar ceezin sonuna yahın,evin duvarından saati sökmüş,birkaç tene de çiçek ölbesi gucaklamış getirmişler.”Ayip lan” dedim, saati zornan geri saldım.İlle “ne halda söktük biz bunu yerinden vermezik ” deylerdi.Çiçek ölbelerini aldık getirdik.Çala söyleye ceezi gelin gelecek eve getirdik ,yoharı daşıdık.Bundan soona iş oğlan evinde.Hafta içi gelir ceezi eve düzer,yerleştirirler. Yeen yorulduk ,hışımız çıktı amma gözel oldu.Allah heyrli edsin.

Resim: Faruk Lök

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir