Az kullandığımız fiiller ve anlamları

Az kullandığımız fiiller ve anlamları:

Dilin zenginliği kültürün zenginliğidir. Günlük konuşmalarımızda bu filleri kullanalım ki çocuklarımız da öğrensin, konuşsun. Bazılarının yerine koyacak tek bir kelime yok, ancak birkaç kelime ile anlatabiliyoruz. Yazık, bu kadar zenginliği reddetmeyelim.

————————————————————-

ALLEFLEMEK : Elemek,eleyerek ayırmak

AVCARLAMAK : Karma, katıştırma

BALHIMAK : Sancılanma

BASIRMAK : Sağlama almak.(Kapıyı ardından basırdım)

BÜNGÜLDEMEK : Kaynamak. Suyun ısınarak kaynaması.Pınarın kaynaması.

CENGERLENMEK : Özellikle bakır kapların veya yemeklerin ,Oksitlenerek yeşil renk alması

CULLUMAK : vazgeçme,mızıkcılık etme

ÇAĞŞIMAK : Esneyerek bozulma (Sandalye kürsü çok esnerse ,kullanılırsa bağlantılarıgevşer ,gıcırdamaya esnemeye başlar.Çağşır.

ÇEMKİRMEK : Azarlamak,aşağılamak

ÇEMLEMEK : Ceket,gömlek kolu veya pantolon paçasını katlayarak yukarı doğru çekmek.Katlamak

ÇENİLEMEK : Gereksiz sözü sürekli tekrar etmek.İt gibi çenilemek.

ÇİRGİMEK : Pişerken çiğelmesi,(yemek)

ÇİRTİKLEMEK : 1-Oynarken parmak şaklatma.2-Çok kızıp sinirinden öfkesinden çalgısız oynama

ÇÖĞDÜRMEK : Yüksekten aşağıya doğru dökmek,işemek

DARAKMAK : Daralma,sıkışma,zorlanma.(Paraya daraktım.)

DAYRAMAK : Kumaş.Eskiyerek tel tel olmak.Vucut kaslarında da olur .Ters bir hareketle kas fazla süner,lifler açılır.Dayrar.

DIĞILDAMAK : Uğraşmak,didinmek

EŞMARLAŞMAK : İşaretleşmek,kaş göz etmek

EVSMEK : Tahılın içindeki yabancı cisimleri evsecek denilen kap içinde savurarak temizlemek

FENİKİMEK : Başı dönmek,bunalmak,yarı baygınlık geçirmek,sıkıntı basmak,solumak,tıknefes olmak.

GİDİŞMEK : Kaşınmak

GÖTÜMLENMEK : Gereksiz yere kapris yapmak,kızıp tavır almak

GÖVÜNMEK : Hafif yanma,kumaş için yanarak renginin koyulaşması.(Sobanın yanına çok yanaşmışım pantolonum gövündü.)

GUVARMAK : Bırakmak,serbest bırakmak.

HANEKLEŞMEK : Konuşma,muhabbet

HASITLAMAK : Kıskanmak

HIMSIMAK : Bayatlamak, ekşimek, kokmak (yemek için).

IHMAK . : Üzüntü ve şaşkınlıktan oturup kalmak.( Ben bu yükün altında deve gibi ıhtım kaldım)

İŞKİLLENMEK : Şüphelenme.(Ben bu kızdan işkillendim haa)

KAARCIMAK : Pişmiş veya kavrulmuş etin bayatlaması ( Kavurma buzdolabında bekletilirse kaarcır )

KAYPMEK : kayma,düşme

KÜŞÜMLENMEK : 1. Kaygılanmak, üzülmek. 2. Utanmak, sıkılmak: Senden para istemeğe doğrusu küşümlendim. 3. İşkillenmek, kuşkulanmak.

MIZGANMAK : Kestirmek ,Azıcık uyuyup,uyanmak.Uykuya dalmak.

NEZELMEK : 1. Kumaş eskiyip incelmek, yırtılmaya yüz tutmak. 2. İplik, ip, urgan vb. şeyler incelip kopacak duruma gelmek.

OFURTMAK : Abartmak

ÖRSELEMEK : Soldurmak,hırpalamak,heder etmek,kavurmak.

SASIMAK : Kokma,bozulma.(özellikle soğan için kullanılır )

SEERTMEK : ya da

SEĞİRTME yetişmek ulaşmak,koşa koşa gitmek-gelmek (tez oraya seert )

SIRKITMAK : 1.Sıvıyı kabından son damlasına dek akıtmak,boşltmak, sızdırmak. 2.Birkaç kaptaki yemeği bir kaba boşaltmak.

SIYPMAK : Kaymak : Sabun elimden sıyptı.

SİVİŞMEK : gizliden uzaklaşma,kaytarma

SOKRANMAK : Söylenmek, homurdanmak, gönülsüz iş görmek.

SÖĞÜRMEK : KözlemeSUVARMAK : Sulama

ŞEMŞİMEK : Güneşte kalarak zarar verecek kadar bozulma.

TISARMAK : Sararmak,

RENGİNİN KAÇMASI TUĞSUNMAK : pişman olma.Nadim olma.

ULMAK : 1. Bozulmak, çürümek, kokmak. 2. Yaralanmak, deri çürümek.

UTMAK : 1. Yenmek, oyunda kazanmak. 2. Yararlanmak.

UTUZMAK : Yenilmek,oyunda kaybetmek.

ÜTMEK : 1. Bir şeyi, tüylerini yakmak için alevden geçirmek. 2. Taze buğday veya mısırı ateşe tutup pişirmek.

VIKRAMAK : Ekşiyerek köpürmek (madem vıkradı,yoğurt vıkramış)

ZIRHALAMAK : Sallayarak düşürmek.Ağacı azıcık zırhala hele beldi erik dökülür.Hele zırhalan,zırhalan.Belki birkaç kuruş daha vardır

ZONTURLANMAK : Kızmak,kızarak bağırıp çağırmak,öfkeden yeri yerinden oynatmak

ZÖÖMLENMEK : Öfkelenerek küsmek,tavır almak

ZAMBIRLANMAK : Kızmak,öfkelenmek

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir