İlerleyici Benzeşme

İlerleyici Benzeşme

Bir sözcükte yan yana bulunan iki ünsüzden, birinci ünsüzün ikinci ünsüzü kendisine benzetmesidir. Batı grubu ağızlarının genel özelliği olan ilerleyici benzeşme, gerileyici benzeşmeden daha yaygındır. Bölge ağzında şu örneklerine rastlanmıştır:

-nd-> -nn- Benzeşmesi genni “kendi” , gennini “kendini, ikinni “ikindi”, şinnik “şimdi” , genniñ “kendinin”

.n ünsüzü ile biten isimler ile zamir n’si almış bulunan isimlerin çıkma – ayrılma hâllerinde, hâl ekinin başındaki “d” ünsüzü çok defa “n” ye değişmektedir. onnan “ondan”, arḫasınnan “arkasından” , ḳorḫularınnan “korkularından” sonnan “sonradan”

Yazan Dr. Hakan Saritiken

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir