Bakkal Hıdır anlatıyor !

Bakkal Hıdır anlatıyor !

anlayamayanlara sonunda açıklama var )

İsneyn günü, aaşamaader düvende oturdum, Baaşire edemedim.Yaleez annaç düvende Yirik Höggeşe bi nö çökelek, yiymi beş diremhasbirnen Mısdeen oğlu Cıncık Maamede yarım batman malhıta saddım.Meram bir aydır ortalıkta yen kesatlık var. A’şam, kerhaney kitliyecekdim. Dili yitirmişim. peşt’ahtey filan aradım, bulamadım.Meersem sahonun cebinde galmış.Öleyn vaali yimee az yidimdi. Zatılam sabahleyn de tekney hamırlamadımdı.Onun üçün garnım yeen açtı.Evet, evet darabey kitledim. Geçiyken kâhgeciden bi nöbaasimet aldım.Bakdım yamaçdan Zengin geliy. Ondan da yüz paraak duzluca aldım ; yaalaa çııhınnadım.Yiye yiye geddim.İnee? Bi de bakgım ki maadem argımıya başladı.Yolda bizim huderci Abdaadire ıras geldim

.-Neriye gediyn aam ? dedi

-Eve gediym amma yeen garnım argıy, dedim.

Yoorum eyleysem şurdan bi depikde hekime get de alaç al, dedi.

Biz hanek ediyken yanımıza Enik İrbaam geldi.

-Ne o Hıdır Aa, keyfsiz misin ne ? dedi.

-Ne biliym tarpadak gannım argımıya başladı, dedim.

-Keyfin bilir amma, İngiliz duzu içsen bi şey galmaz. Garnın pambık kimi olur, dedi.

-Yok aam, bi naal hekime gedicim, dedim.-Istifıl ol, dedi, geddi.Ben de Abdaadire;

-Düaler dedim,Saaye müdürü duvar aşılı gonşumuz. Gedip dış gapıy dövdüm. Annacıma bi eesik ayal çıktı. Her hal ev şendeedir, Anam, bacım olsun, eyyi bi hatın gişiymiş.

-Ne isdeyn babam,dey danışdı.

Gayirmez, Hakim Beyi kapıya salsana.! dedim.

-Neyneycin ? dedi.-Hasdeym de acı maayene olucum, dedim.

Dayradan daa gelmedi, anca bisseel gelir, dedi.Bi soluk gapının bartışında oturdum. Gannım anbel beter argıdı. Bakdım tokdurun gelecee yok. Eve ettim.Anam ocaklıktteşdin başına oturmuş, don yuydu.Beni gördü

-Gadagı alıym oolum, neen beyle sap sarı kesilmişin? dedi

-Heeç, acı keyfim yok, garnım aargıy, dedim.

-İtlerın ben oluym Hıdır, acı pay yavşanı yut, dedi.Irafdan bi lokma pay yavşanı getirdi, yuddum.Bi de elimi yüzümü çaldı, irahat oldum.

—————————————————————————–

Karşımasa bile bu günkü karşılığı şöyle olabilir.İsneyn (Salı) günü, aaşamaader (akşama kadar) düvende (dükkanda ) oturdum, Baaşire (alışveriş) edemedim.Yaleez (yalnız) annaç (karşı) düvende Yirik Höggeşe (Ökkeş) bi nöö (biraz) çökelek, yirmi beş direm(dirhem) hasbirnen Mısdeen (Mıstığın) oğlu Cıncık Maamede yarım batman malhıta (kırmızı mercimek) saddım.Meram bir aydır ortalıkta yeen ( çok)kesatlık var.Aaşam(akşam ), kerhaney (karhane,t,carethane)kitliyecekdim(kilitleyecektim). Dili (anahtarı) yitirmişim. Peşt’ahtey (tezgah üstü)filan aradım, bulamadım.Meersem (meğerse) sahonun (ceketin) cebinde galmış.Ööleyn va’li (öğle vakti) yimee (yemeği) az yidimdi. Zatılam (zaten) sabahleyn de tekney hamırlamadımdı.(tekneyi hamurlamadımdı,birşeyler atıştırmamıştım)Onun üçün (onun için)garnım (karnım) yeen (çok) açtı.Evet, evet ( ived,ived-acele acele) darabey (darabayı) kitledim. Geçiyken k`âhgeciden(simitçi) bi nö (birazcık) baasimet(peksimet) aldım.Bakdım yamaçdan Zengin (tuzluca/kaynamış nohut satan adamın adı) geliy. Ondan da yüz paraak (yüz paralık) duzluca aldım, ya’laa (yağlık-mendil) çııhınnadım.Yiye yiye geddim.İnee (o ne )? Bi de bakgım ki maadem (midem) argımıya başladı.Yolda bizim huderci (kabzımal-yeşillikci) Abdaadire(Abdulkadir) ıras geldim.

-Neriye gediyn aam ? dedi

-Eve gediym amma yeen garnım argıy, dedim.

-Yoorum eyleysem şurdan bi depikde (bir koşu) hakime(hekim,doktor) get de alaç(ilaç) al,dedi.Biz hanek(söz,sohbet) ediyken yanımıza Enik İrbaam geldi.

-Ne o Hıdır Aa, keyfsizmisin ne ? dedi.

-Ne biliym tarpadak(aniden) gannım argımıya(ağrımaya) başladı, dedim.-Keyfin bilir amma, İngiliz duzu(karbonat) içsen bi şey galmaz. Garnın pambık(pamuk) kimi (gibi)olur,dedi.

-Yok aam, bi naal(bir kere) hakime gedicim, dedim.

-Istif!t ol(sen bilirsin), dedi, geddi.Ben de Abdaadire;

– Düaler(Dualarla kalın)„ dedim,Saaye (sihhiye) müdürü duvar aşılı gonşumuz. Gedip dış gapıy dövdüm. Annacıma (karşıma) bi eesik ayal (kadın) çıktı. Her hal(herhalde) ev şendeedir (evin hanımı), Anam, bacım olsun, eyi bi hatın gişiymiş (hatun kişi).

-Ne isdeyn(ne istiyorsun) babam, dey danışdı.

-Gayirmez(emeği ucuz), Hakim Beyi kapıya salsana.! dedim.

-Neyneycin (ne yapacaksın)? dedi.

-Hasdeym de acı maayene olucum,( hastayım da biraz muayene olacağım) dedim.

-Dayradan (daireden) daa( daha) gelmedi, anca bisseel (birazdan) gelir,” dedi.Bi sooluk(bir soluk,birazcık) gapının bartışında(eşiğinde) oturdum. Gannım anbel beter(daha çok) argıdı. Bakdım tokdurun gelecee yok. Eveettim.(eve gittim)Anam ocaklıkta (mutfakta) teşdin başına oturmuş, don yuydu (çamaşır yıkıyordu).Beni gördü

-Gadagı alıym oolum, neen beyle sap sarı kesilmişin?” dedi

– Heeç, acı keyfim yok, garnım aargıy, dedim.

-İtlerıg ben oluym Hıdır, acı pay yavşanı yut, dedi.Irafdan bi lokma pay yavşanı getirdi, yuddum.Bi de elimi yüzümü çaldı, irahat oldum.

Erciş Savcısı Gaziantepli Sabri Haksever 1940 lı yıllarda yazmış. Ben Ömer Asım Aksoy’un Gaziantep Ağzı Kitabının birinci cildinden aldım.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir