Gaziantep Kalespor Kulübü (Kuruluş 1940)

Kalespor (1962-1963)
Kalespor (1962-1963) Soldan sa?a: ?dareci Kamil Apa, Birecikli Halil, Y?lmaz Kaleli, �zer Ba?ta, Mehmet ?epli (H�k�met), Ahmet ?epci, Bilal Sabah, Nuh Mehmet, Durdu �zturan, Hanifi �c�k, ?akir �zyaman, Muharrem �zek?i, Hamdi Yedek Kaynak: Okan �elik

1939 y?l? sonu.D�nemin futbolsever valisi Cahit �ner te?vikiyle ba?lar.O zamanlar Fenerbah�e Galatasaray rekabeti yksek.Vali memleketin ileri gelenleri ve Spor M�d�r�yle toplant?lar yapar.2 tak?m kurulur.?ehrek�st� ve Kale Spor Kul�pleri.?ehrek�st� Galatasaray renkleri,Kalespor Fenerbah�e renklerini al?r.?ehrek�st� Ba?kan? Gaziantep Lisesi �?retmenlerinden Safi Erserim,Kale Ba?kan? Kamil Apa olur.

10401498_898137686885300_6579419025713327683_n
Kalespor 1962-63 Sezonu ?ampiyon Olan Kadro

1940 y?l?nda Vali Cahit �nver “Valilik Kupas?”d�zenler.Saha:Ordu Evinin yan?ndaki Saha.Sonu� Kale 3 ?ehrek�st� 1.?kinci D�nya Sava??,k?tl?k y?llar?,karneyla ekmek derken 1947 ye kadar ara verilir.KaleSpor 1950-1965 y?llar? aras?nda 8 ?ampiyonluk kazanm?? .62-63 sezonu daha da g�zel.Hi� gol yememi? ve hi� ma?lup olmam??.

1960-1961 ?ehrek�st� Sporu 2-0 Yenip ?ampiyon Olan Kadro
1960-1961 ?ehrek�st� Sporu 2-0 Yenip ?ampiyon Olan Kadro

1951 de Fenerbah�e bir ilke imza atm??.Gaziantep Kale Sporla tam kadro bir ma� yapm??.
Kurulu?undan 1985 e kadar tam 20 ?ampiyonlu?u var.?kinci D�nya Sava??’ndan ba?ka ara vermeden her sezon sahalarda olmu?.Kul�b�n ayr?ca Basketbol,Voleybol,Atletizm,Hentbol,y�zme,boks,g�re? dallar?nda da faaliyetleri var.Balkan ve Avrupa ?ampiyonu ve daha sonra Atletizm Federasyonu Ba?kan? olan Muharrem Dalk?l?� ta Kale Spor Kul�b�nde yeti?mi? �nemli bir spor adam?.

16507_898134346885634_5953280653445097932_n
Kalespor (1970-1971) Ayaktakiler soldan sa?a: �kke? �zpamuk (Biber), Mehmet Cialis werking ?eker, Atilla G�ner, Hamdi Yedek, Mehmet Palu, Bilal Sabah, Adil Ar?ll?, Ahmet Sabah Oturanlar: Ya?ar Zorer, Alu?, Tapo Mamet, Mustafa, H�seyin, Ramazan, Cahit Leblebici Kaynak : Okan �EL?K
10923597_898137670218635_2905979980384146615_n
1953-54 Sezonu ?ampiyon Olan Kadro

Kurulu?tan bu yana Ba?kanlar :BA?KANLAR:
Safi Erserim,
Mehmet Camc?o?lu
Kamil Apa
Ekrem G�nen
Cevdet ?lker
Muhtar Giri?gen
Hulusi Yetkin
Ahmet ?ep�i
?smail G�ktekin
Bahri Biner
Tahsin �ay?ra?as?
Ramiz Camc?o?lu
Ali Da?delen
Mehmet ?eker
?smail �zkan
Mustafa Da?delen
Bekir S?tk? Severo?lu
As?m Barl?k
Re?at Kaleo?lu
Erhan Deniz G�ngen.

1379370_898134353552300_6669772242261064064_n
Kalespor (1970-1971) Ayaktakiler soldan sa?a: �kke? �zpamuk (Biber), Mehmet ?eker, Atilla G�ner, Hamdi Yedek, Mehmet Palu, Bilal Sabah, Adil Ar?ll?, Ahmet Sabah Oturanlar: Ya?ar Zorer, Alu?, Tapo Mamet, Mustafa, H�seyin, Ramazan, Cahit Leblebici Kaynak : Okan �EL?K
10917296_898137303552005_5417132071212212665_n
1972 Kalespor: 1 � A. Mekik: 0 Ayaktakiler soldan sa?a: Mehmet, Ya?ar Zorer, ?ahin Batall?, Fatih, Sedat Kanba?l?, Ramazan, Filistin Ya?ar, Ahmet Sabah, Malatyal?, Hamdi Yedek, Mehmet ?eker, ?akir Oturanlar: Hayri (Pembe), ?, �le Mamet, Allu?, Zekeriya Ayvazo?lu, Mustafa, Tapo Mehmet, Cahit Leblebici, T?k? Mehmet Uygun Kaynak: Okan �elik

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir